Ulrik Høy er et forbillede

70 tekster af Weekendavisens Ulrik Høy viser en skribent, nutiden savner.

Få hjemlige bladsmørere er i stand til at lyse op ud over dagen. Weekendavisens Ulrik Høy er en af disse få.

Som det hedder i en af bagsideklummerne, »Platuglen« fra 1991 med overskriften »Værst«, hvor Høy påstår, at Danmarks Statistik har kortlagt, hvilke personer, befolkningsgrupper eller organisationer, der har det værst i nationen, så har de det alle værst. Efter at have remset dem alle – samt grundene hertil – op, konkluderer han:

»Lægger man disse tal sammen, viser det sig, at omkring 12 millioner danskere har det værst.«

Det er originalt, stærkt polemisk og vedkommende. Og det er civilisationskritik, der lever langt ud over sin oprindelige udgivelse. Ulrik Høy er en ener. Fabulerende, fræk og udfordrende. Tvivler man, bør man erhverve sig »Høy på ord«. Artikelsamlingen udgives i anledning af skribentens 70 års dag søndag, og den flager med »70 perler og platugler« fra hans mangeårige virke på Weekendavisen.

Når man tilhører det hold, der entrerede medieslagmarken – særligt klummeregionerne – siden Høy og søgte at pejle efter et »forfatterskab« til efterfølgelse, var det småt med borgerlige forbilleder. I hvert fald af den slags, der både har viden og vid. Men der var Høy.

Det løber umiskendeligt gennem Ulrik Høys virke, at han er »fra før«.

»Drømme-årtiet« hedder eksempelvis en tekst: »50’erne var et forjættende årti, fordi udviklingen kun kunne bevæge sig i en retning.« Og fordi der var ro i stuen, forstår man.

Som det hedder i »Patriarkatets nedtur«: »Var der uro i stuen, sænkede min far avisen to centimeter, så hans skilning kom til syne. Så blev der ro. I vore dage skal man sænke ret mange aviser for at få husfred, og det er ikke gjort med de store hovedstadsblade.«

Hvorefter Høy bygger historien op om »fædrenes storhed og fald«. »Vi blev magt-asketer langt ind i det familiære. Magt-asket, det lyder finere end lallerøv.« Det er hele tiden det store i det små. Korte erindringsglimt indarbejdet i flere årtiers historiske længdeakse.

Burde være pensum for journalister

Men netop i sin umiskendelige og standhaftige væren »fra før«, viser Ulrik Høy sig i dag at være forudseende. Endda profetisk. Stående midt i generationen, hvor der var sjovest på venstrefløjen – der blev aldrig, som Høy selv har nævnt, holdt støttekoncerter til fordel for NATO i 1970erne og 80erne – gjorde han utrætteligt opmærksom på, at nok var der sjovest på venstrefløjen, men der var også dummest.

En side, som måske ikke er nok repræsenteret i tekstudvalget – kampen mod kommunisme og socialisme. Det samme med hans gentagne skarpe kritik af samarbejdspolitikken under besættelsen. Den dukker dog op i den korte »Historiens gratister«.

Denne anmelder kan tillige på stående fod komme i tanke om en undladelsessynd eller tre i samlingen, når det gælder blændende tekster. Men det må hans gamle kolleger, der har begået udvalget, tage på sig.

Og kan det være anderledes, når man har med en skribent af Høys format at gøre? Et værdigt festskrift er det under alle omstændigheder. Hvilket ikke kan prises nok, hvis man selv tilhører faget. Her er artikler, hvis substans og ikke mindst sprog burde være pligtig pensum på enhver nutidig journalistuddannelse.

Her er essayisme, klummekunst og iagttagelsesevne med en indsigt og et læseværd, der i dag sjældent matches i nogen som helst aviser eller magasiner. Hvilket ikke mindst nutidens Weekendavisen måske bør tænke lidt over.

Heri bliver Høy næsten sin egen pointe: Visse ting var bedre i gamle dage.

Titel: Høy på ord – 70 perler og platugler. Forfatter: Ulrik Høy. Sider: 200. Pris: 150 kr. Forlag: Bianco Luno