Tivoli vil bygge opad med udbygning af Koncertsal

For snart to år siden blev Tivolis storstilede plan til udbygning af Koncertsalen skudt ned i Københavns kommune. Et nyt – og endnu større projekt – ser ud til at have bedre chancer.

Visualisering af  Tivolihusets facade mod Tietgensgade. Illustration: Pei Cobb Freed & Partners. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR

Med næsten to års forsinkelse er der kommet fornyet liv i Tivolis storstilede planer om »et kraftcenter for ballet og musik«, en til- og overbygning til Tivolis Koncertsal, der skal rumme bl.a. Tivolis Balletskole, Tivoli-Garden med tilhørende musikskole samt en del af havens administration.

Det oprindelige forslag til et 4.500 kvadratmeter stort og 130 millioner kroner dyrt Tivolihus i Tietgensgade blev præsenteret i februar 2015 og skulle efter planen stå færdigt i efteråret 2017. Men ved behandlingen i Københavns kommunes Teknik- og Miljøudvalg blev forslaget stemt ned af et snævert flertal bestående af De Konservative, Venstre, SF og Enhedslisten, mens Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Liberal Alliance var positive.

»Det fremlagte projekt bliver for højt, for kompakt og uharmonisk i forhold til omgivelserne,« lød det dengang fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), som opfordrede Tivoli til at komme med et revideret projekt.

Det har Tivoli så gjort. Og selvom det nye projekt med sine i alt 6.700 kvadratmeter hverken er mindre eller lavere end det oprindelige, ser det ud til, at der er politisk flertal for at gå videre med planerne, når Teknik- og Miljøudvalget på mandag den 6. februar har sagen på dagsordenen.

»Projektet for to år siden var ekstremt dominerende set udefra. Nu har de lavet en tilbagetrækning af de øverste etager, så bygningen ikke fremstår så voldsom,« siger det konservative medlem af udvalget, Jacob Næsager. »Også inde i haven er det lavet rigtig fint, så man stadig får skabt oplevelsen af, at det er en eventyrhave. Jeg synes, det er blevet rigtig godt.«

Han ser ikke noget problem i, at projektet er vokset med mere end 2.000 kvadratmeter.

»Det skyldes, at man skal bygge ved siden af, fordi man vil forny en forlystelse. Den bygning, der skal ligge oven på Koncertsalen med balletskole og administration, bliver ikke større,« siger han. »Jeg synes, det er et rigtig spændende projekt, som jeg gerne vil bakke op om.«

Også Venstre er mere positiv over for det nye forslag, selvom Flemming Steen Munch gruppeformand og medlem af udvalget, understreger, at man i første omgang kun tager stilling til, om lokalplanforslaget skal offentliggøres og sendes i høring.

»Vi tager først endelig stilling til projektet, når vi kender de ændringer, høringen måtte give anledning til,« siger han. »Men jeg synes, der er lavet nogle ændringer, der gør det mere spiseligt – bl.a. at den øverste etage er trukket længere tilbage fra gaden. Før var projektet meget bastant i forhold til det eksisterende byggeri.«

Det er Morten Kabell til gengæld ikke enig i, og han agter fortsat at stemme imod.

»Jeg ville rigtig gerne stemme for et projekt bare med grundelementerne, altså balletskolen og de andre kreative ting,« siger han. »Men jeg synes, Tivoli bunker alt for meget sammen, og det gør projektet for voldsomt og dominerende, både inde i haven og i forhold til omverdenen. Det bliver simpelthen for stort.«

Hvis Teknik- og Miljøudvalget – og efterfølgende Borgerrepræsentationen – beslutter at gå videre med lokalplanforslaget, skal det først i høring i otte uger. Derefter skal evt. høringsresultater indarbejdes i lokalplanen, som så formentlig kommer til endelig behandling i udvalget og Borgerrepræsentationen efter sommerferien.

Tivoli har ikke ønsket at kommentere planerne på nuværende tidspunkt.