Tidens tegn

Udstilling: TransientMyne Søe-Pedersens billeder kredser om det flygtige med avisen som et gennemgående motiv.

En af hendes billedserier viser forskellige aviser halvt sammenrullede som tegn i rummet sammenstillet med en - må man formode - tilfældig dato, ligesom man kan møde det hos den store konceptkunstner On Kawara. Avismotivet strækkes til udstillingens stærkeste og mest følsomme billeder: Udsnit af vægge og maskiner på et avistrykkeri, hvor Myne Søe-Pedersen fastholder tidens spor og har fotograferet nogle overgange mellem lag og farver, der kan give billederne karakter af et konkret maleri.