Støtte til teatre er sikret

En række teatre, herunder Det Kgl. Teater, får de kommende fire år forlænget de forhøjede tilskud, som de har modtaget de seneste år, viser regeringens finanslovsforslag, der ikke indeholder nye tiltag på kulturområdet. Egnsteatre får et år ekstra til at omstille sig til en ny støtteordning. S: »Fattig og uambitiøs finanslov«.

Det Kgl. Teater vil ifølge finanslovsforslaget få forhøjet bevillingerne med 13,5 mio. kr. i 2008 stigende til 15,3 mio. kr. i 2011. <br>Foto: Brian Bergmann<br> Fold sammen
Læs mere

Fem kendte teatre og kulturinstitutioner vil i de kommende fire år få forlænget en række forhøjede bevillinger, som de har modtaget de foregående år.

Det fremgår af regeringens finanslovsforslag, som blev fremlagt i går. Udover forlængelsen af en række allerede eksisterende forhøjede bevillinger rummer forslaget ikke nogen udvidelse på kulturområdet,

Det Kgl. Teater får forlænget og pristalsreguleret en aftale om en forhøjet bevilling, som teatret har haft siden 1992. I 2008 vil teatret få 13,5 mio. kr. stigende til 15,3 mio. kr. i 2011.

»Det muliggør, at vores bevillingsmæssige situation er uændret i de kommende fire år. Vi er tilfredse og har hele vejen igennem været klar over, at det ikke var os, der skulle udvide, og vi kan godt klare indvielsen af det nye skuespilhus inden for den bevillingsmæssige ramme, vi har,« siger teaterchef Michael Christiansen, som fastslår, at finansloven samlet set ikke medfører økonomiske ændringer for Det Kgl. Teater.

»Konsoliderende«
Ifølge finanslovsforslaget får også Københavns Teater, Peter Schaufuss Balletten, Den Jyske Opera og Aalborg Teater videreført de forhøjede bevillinger, som de har modtaget de seneste fire år. Samlet set vil institutionerne få 17,4 mio. kr. årligt de kommende fire år.

Endelig får egnsteatrene et ekstra år til at omstille sig til en ny støtteordning. Den nuværende refusionsmodel sikrer dem en statsstøtte på 50 pct., men fra 2009 vil tilskudsprocenten blive erstattet af en fast økonomisk ramme for hele området, og det vil betyde lavere tilskud.

Kulturminister Brian Mikkelsen kalder finanslovsforslaget for »konsoliderende«.

»Den bygger på, at kulturlivet blomstrer og har det bedre end nogensinde. Det gælder billedkunsten, som sprudler og sælger som aldrig før. Det samme gælder litteraturen, teatret med masser af projekter, musikken med den rytmiske scene og museumsområdet med de tiltag, vi har lavet de seneste år. Forslaget konsoliderer de gode ting, vi laver,« siger Brian Mikkelsen.

»Fattigt og uambitiøst«
Socialdemokratiets kulturpolitiske ordfører, Mogens Jensen, kalder forslaget for »fattigt og uambitiøst«.

»Det viser, at regeringen fortsat ikke betragter kultur som et investeringsområde. Der er intet nyt i forslaget. De viser ingen ambitioner om, hvad der skal ske fremover,« siger Mogens Jensen.

Han efterlyser tiltag til, hvad han kalder den største »kulturpolitiske udfordring«: Nemlig af få den tredjedel af befolkningen, som ikke eller kun i meget begrænset omfang, benytter sig af kulturtilbuddene.

»Vi har en enorm social og geografisk slagside, når det gælder anvendelsen af kultur. Det beskæftiger forslaget sig slet ikke med. Hertil kommer, at kulturen på en række områder mangler ressourcer. Det gælder Kunstrådets forskellige udvalg, musikområdet, hvor der ikke er penge til nye projekter, og det gælder den eksperimenterende kunst,« siger Mogens Jensen.

Skarpere opposition!
Brian Mikkelsen kalder sarkastisk kritikken for »overraskende«.

»Det er lidt ærgerligt, at vi ikke har en skarpere opposition på kulturområdet. For dem handler det hele tiden kun om penge, selv om vi med 5,8 mia. kr. har et af verdens højeste kulturbudgetter. Folk fra udlandet valfarter til Danmark for at se på, hvordan vi gør det. Og jeg bliver selv inviteret til udlandet for at fortælle om det. Svaret på alting er ikke altid flere penge, men at kigge på, hvordan man udvikler kulturen ved at fokusere på kvalitet,« siger Brian Mikkelsen.

Når det gælder sport, som hører under Kulturministeriet, indeholder finanslovsforslaget en række forbedringer. Der er over de kommende fire år afsat i alt 260 mio. kr. til en handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark, og der er afsat 9,8 mio. kr. til at gøre 2009 til et internationalt sportsår.