Større Gyldendal, mindre Gad

Gyldendal kommer i konkurrence med sig selv på ordbøger, når de overtager dele af Gads Forlag. Til gengæld bliver forlaget dominerende på ordbogsmarkedet.

Større Gyldendal, mindre Gad - 1

De røde ordbøger forbliver røde, også efter at Gyldendal fra nytår overtager Gads ordbøger sammen med udgivelsesområderne natur og naturvidenskab. Men det generer ikke Gyldendals direktør, Stig Andersen, der mener, at det er en god mulighed at styre to varemærker inden for samme koncern.

»Gad har gennem mange år etableret en markedsplatform med mange udgivelser i alle prisniveauer. Gyldendal har på sin side investeret i opbygningen af en database, så vi fremover kan sende manuskriptet ud i forskellige formater og prislejer.«

Mens Gyldendal ser samdriftsfordele og en ny mulighed for at markere sig på håndbogsmarkedet over for bl.a. Politikens Forlag, går bevægelsen den modsatte vej for Gads Forlag.

»Vi vil gerne lave et slankere forlag,« siger forlagsdirektør Peter Hartmann, der tiltrådte sin stilling 1. oktober i år.

»Gad har generelt satset på for meget. Vi vil nu skabe et slankere forlag, så vi ikke længere skal skrive vores regnskaber med rødt.«

Halvering
Sidste år havde Gads Forlag en samlet omsætning på ca. 37 mio.kr. og et underskud på knap 140.000 kroner. Heri er medregnet den indtægt, som forlaget fik ved at være medindehaver af skolebogsforlaget Alinea. Gad solgte imidlertid sin andel i november i år, og uden indtægten fra Alinea ville underskuddet have været 8,5 mio. kr. i runde tal i 2002. I efterårets store forlagsfyringsrunde sagde Gad farvel til godt halvdelen af sine medarbejdere, da man fyrede 12 - kun overgået af Gyldendal der afskedigede 13. På Gads Forlag er der nu 11 medarbejdere tilbage, inklusive direktøren, til at varetage udgivelser af jura, økonomi, sundhed, sygepleje samt opslagsbøger og mere generelle udgivelser. Til gengæld forsikrer Peter Hartmann, at han helt vil holde sig fra skønlitteratur.

At Gad skulle slankes har været kendt i nogle måneder. Peter Hartmann sagde i oktober til branchebladet Bogmarkedet, at han håbede, at den kommende køber ville overtage så meget som muligt af personalet på udgivelsesområderne, der ud over ordbogssektionen omfatter naturbøgerne, men det har ikke været muligt. Stig Andersen understreger, at det kun er udgivelsesområderne, der flytter til Klareboderne.