Sprogforvirring i Sydslesvig

DANSKHED Doktorafhandling er præget af en angst for ikke at være videnskabelig nok og en overflødighed af overflødige data, som gør den nærmest ulæselig.