Socialdemokratisk medieudspil: DR skal moderniseres og TV2 ikke sælges

Socialdemokratiet har spillet ud med et program om medierne som oplæg til medieforhandlingerne. Det indgår heri, at DR skal moderniseres, en public service-pulje oprettes og TV2 ikke skal sælges.

Foto: Mads Claus Rasmussen.
Læs mere
Fold sammen

Socialdemokratiet spiller ud med en 10-punkts plan op til medieforliget. Blandt punkterne er skabelsen af en public service-pulje, som alle medieaktører skal kunne søge. Socialdemokratiet vil endvidere modernisere DR, få internationale aktører som Google, Facebook og Netflix til økonomisk at bidrage til medieudviklingen i Danmark og så vil Socialdemokratiet ikke sælge TV2.

Socialdemokratiets mediepolitiske ordfører Mogens Jensen forklarer til Berlingske:

»Det beløb vi har idag for at lave public service kommer ind via licensmidlerne. Det beløb skal forblive det samme også selvom der bliver flertal for at overgå fra licens til en skattefinansiering af DR. Vi skal fastholde det beløb til at producere dansk public service-indhold, det er helt nødvendigt.«

Pengene i denne public service-pulje skal bl.a. komme fra »frigjorte midler fra DR« skriver I i jeres oplæg?

»Det er rigtigt, men vi fastholder, at de penge skal fordeles, så DR bevares som Danmarks stærke udbyder af public service indhold. Vi vil så overføre penge fra denne nye pulje til private aktører, men vi vil indrette puljen på en ny måde.«

På hvilken måde?

»Puljen skal bruges til private aktører og i dag er det mest TV2, der bruger ordningen. Vi ønsker at styrke puljen, men så skal hovedparten af de programmer, der støttes fra puljen, vises på en public service-sendeflade. Det vil sige enten på DR, TV2 eller på TV2 regionerne. Det kan ikke lade sig gøre i dag. Vor plan er at skabe mere dynamik, så flere af de private produktionsmiljøer kan komme igennem med deres projekter, men de skal så hovedsagelig vises på DR eller TV2 eller Radio 24/7 for den sags skyld.«

I taler om at slanke DR?

»Nej, vi taler om at reformere DR.«

Det er ikke, hvad Mette Frederiksen siger til Politiken, hvor hun taler om at slanke DR og skære i den dyre administration?

»Jo, men vort udgangspunkt er en reform af DR og den reform går ikke ud på, at det er et mål i sig selv at slanke DR. Men vi kommer til at tage nogle penge fra DR og bruge dem på nogle andre formål. Vi tager nogle penge og giver dem bl.a. til TV2-regionernes digitale indsats. Men det er rigtigt, at vi gerne vil spare penge på DRs administration, men det er for at flytte dem til andre indsatsområder i DR som f.eks. børne- og unge-indholdet på DR.«

Er der ikke en fare for, at DRs magtposition vil fastholdes, når I siger, at de private aktørers film skal vises på DRs flade?

»Vi ønsker fortsat et stærkt DR. Det er der behov for med den internationale mediekonkurrence, som vi er udsat for. Men vi vil gerne omprioritere indenfor DR og sikre en privat dynamik. DR er blevet kritiseret for at fylde frygtelig meget - uretfærdigt synes jeg. Den kritik kommer vi imøde ved at foreslå, at DRs netside dr.dk hovedsagelig skal bringe egen journalistisk og at de private aktører skal understøttes af puiljen for at støtte de private. Vi ved, at dagbladene er udfordret, og vi foreslår derfor, at de får støtte fra pulje. Vi skal fortsat have en stærk national public service-aktør i DR.«

Og så siger I nej til salg af TV2, som de borgerlige ellers har ønsket?

»Det afgørende er, at danskerne har adgang til kvalificerede public service-produkter. Det synes vi, at både DR og TV2 leverer. Det mangfoldige udbud vil vi ikke svække ved at sælge TV2.«

I jeres program står der, at  I vil gøre noget ved de internationale aktører som Google, Facebook og Netflix. Hvordan skal det ske?

»Der er flere lande i EU, der har indført enten beskatning eller investeringsfopligtelse for disse internationale aktører. De tjener mange penge i Danmark og vi vil forpligte dem til at geninvestrere nogle af pengene til dansksprogede programmer. Det skal gøres ved, at de indbetaler til vort mediestøttesystem.«

Hvad ligger der i ordet modernisering af DR?

»Vi peger på, at vi gerne vil se på DRs brug af penge til administrationen. Hvad angår de sager, der har været af aflønninger, så er vort udgangspunkt, at DR skal kunne lønne, så de tiltrækker gode medarbejdere, men der har været tilfælde af udbetaling af aftrædelsesordninger, som virker mærkelige.«