Socialdemokrater fyrer op i maskinrummet

For Helle Thorning-Schmidt og Socialdemokraterne er det en afgørende saglig prioritering at kunne udforme politiske strategier og rammer, som kan fastholde Danmark som en vindernation i fremtidens hårde globale konkurrence.

På et vigtigt møde i morgen skal Socialdemokraternes partistyrelse behandle dokumentet »Danmark i en ny tid«. Derfra er det planen, at et intenst udvalgsarbejde skal resultere i et globaliseringsudspil til S-kongressen i efteråret 2007.

Udspillet skal styres på plads af den tidligere kronprins Frank Jensen, som skal sikre, at S matcher og helst tilbageerobrer globaliseringsdagsordenen fra Anders Fogh Rasmussen og VK-regeringen.

Dermed er fundamentet under Helle Thorning-Schmidts samlede politik og kommende valgkamp for alvor ved at blive støbt.

I forvejen leder Hillerød-borgmester Nick Hækkerup et udvalg, som skal udforme nye strategier for en moderne offentlig sektor og fungere som et effektivt modstykke til regeringens kvalitetsreform. Og snart skal Århus-borgmester Nicolai Wammen udvikle politik mod ulighed.Processen illustrerer, at S-ledelsen udnytter den arbejdsro, som VK-regeringen ufrivilligt har givet partiet ved konstant at tiltrække sig mediernes skarpe projektørlys på grund af egne fodfejl, ukoordinerede meldinger og skænderier med Dansk Folkeparti.

I ugens løb blev der af samme grund talt alvorsord i ministerkredsen og folketingsgrupperne for at få sat punktum for uroen, sikre et større sammenhold og flytte fokus over på oppositionen.

At dette før eller siden ville ske, har S-toppen været klar over, ligesom den har vidst, at medier og vælgere vil begynde at efterspørge konkrete bud på, hvordan en S-ledet regering vil styre landet. De nye planer skal gøre det klart for omverdenen, hvad partiet vil gå til valg på, og hvad et regeringsprogram kan rumme. I den proces får Frank Jensen en uhyre betydningsfuld rolle.

Mange vil givet reagere med forbløffelse på, at netop han får en så central position, da han som bekendt tabte opgøret om formandsposten til Thorning-Schmidt i 2005 og for længst har bebudet, at han ikke genopstiller til Folketinget ved næste valg.

Men Frank Jensens accept af at gå ind i arbejdet sender et vigtigt signal om, at S-gruppen på Christiansborg i langt højere grad end for få år siden trækker i samme retning. Derudover besidder han faglige kvalifikationer, som inderkredsen har brug for. En af omkostningerne ved det voldsomme generationsskifte efter Nyrup, Lykketoft og Auken er, at mellemgenerationen blev forbigået. Det har betydet tab af indsigt, hvilket Pia Gjellerups farvel til politik i denne uge blev en understregning af. Nok var hun ikke en stor billetsælger, men hun havde slidt sig til solid indsigt.

Frank Jensen har som tidligere forskningsminister og nuværende formand for Aalborg Universitet et dybtgående kendskab til universitets- og forskningsverdenen, ligesom han har stor viden om arbejdsmarkeds- og undervisningspolitik, og præcis i det krydsfelt skal en stor del af det kommende globaliseringsudspil udvikles.

For Helle Thorning-Schmidt og Socialdemokraterne er det en afgørende saglig prioritering at kunne udforme politiske strategier og rammer, som kan fastholde Danmark som en vindernation i fremtidens hårde globale konkurrence.Men derudover har arbejdet en anden stor strategisk betydning: Da Anders Fogh Rasmussen med stor kraft rejste sin globaliseringsdagsorden og banede vejen for velfærdsreformen og globaliseringsaftalen i forsommeren 2006, gjorde det ondt på mange socialdemokrater, herunder Thorning, som følte, at deres parti burde være bedst til at udvikle svarene på globaliseringens udfordringer.

Undervejs fulgte S-toppen bekymret, hvordan det lykkedes for Fogh at skabe alliancer med fagbevægelsen og især LO-formand Hans Jensen om et løft af efteruddannelsen for at ruste danske lønmodtagere til en fremtid med stigende krav og hurtige forandringer.

En af Frank Jensens opgaver bliver derfor at være med til at sikre et tæt samspil med fagbevægelsen, hvor man godt ved, at uden de rigtige strategier kan danske lønmodtageres job hurtigt komme i farezonen og blive flyttet til udlandet, selv om vi her og nu oplever en jobfest.

Frank Jensen skal kort sagt være med til at vinde tabt land tilbage til S.