Skorstensrøg gør toppen af nyt højhus i København ubeboelig

De øverste 17 meter af det højeste af de planlagte højhuse på Posthusgrunden må ikke benyttes til beboelse på grund af røgen fra H.C. Ørstedsværket. Derfor bliver højhuset måske kun 98 meter højt.

Luftview af helhedsplanen for Postgrunden ved Københavns Hovedbanegård. Illustration: Lundgaard & Tranberg Fold sammen
Læs mere

Kritikken fra naboerne var massiv over højden på de planlagte højhuse på den såkaldte Posthusgrund, hvor den postterminalen for tiden er under nedrivning. Og måske kan kritikerne alligevel gå hen at få ret.

Et af de kommende højhuse er godkendt til at nå helt op til kote 115 – altså 115 meter over havets overflade – men i den højde rammer huset røgfanen fra H. C. Ørstedsværket, skriver Ingeniøren.

Det betyder, at der ikke må være beboelse, tagterrasse eller åbne vinduer på de øverste 17 meter. I lokalplanen for Postgrunden hedder det:

»Bygninger vil kunne blive påvirket af forurenet røg fra H. C. Ørstedsværket på de etager, der ligger over kote 98 (DVR90). Dette skal der tages højde for ved at placere udendørs opholdsarealer og boliger under de etager, hvor B-værdien overskrides. Hvis der placeres centralt friskluftindtag til ventilation, skal dette ligeledes placeres under de etager, hvor B-værdien overskrides«

Se også: Det endelige design: Her er Københavns nye skiløjpe

Senere i samme plan står der desuden:

»I driftsfasen vil der være en påvirkning af facaden på den højeste bygning på grund af røg fra H. C. Ørstedsværket på de etager, der ligger over kote 98 m. Derfor må der ikke være boliger og udendørs opholdsarealer i bygninger over denne højde.«

Derfor kan Københavns Kommune ikke tillade, at der bygges beboelse mellem kote 98 og 115, som højhuset er godkendt til at blive bygget.

»Røgen fra H.C Ørstedsværket er ikke farlig som sådan – der er ikke tale om giftig røg. Røgen fra værket indeholder stoffer, hvor der er krav til grænseværdien – hvor høj en koncentration må man udsættes for kontinuerligt. Vi kan ikke indrette boliger, hvor koncentrationen er for høj, fordi der er krav til, at man skal kunne lufte ud i sin bolig ved at åbne vinduerne,« siger Lotte Linnet, arkitekt og projektleder hos Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, der står bag lokalplanen til Ingeniøren.

At røgen viser sig at være et problem for byggeprojektet på Postgrunden, kom først frem i midten af februar 2017, da Cowi gjorde opmærksom på det efter at have lavet en undersøgelse for Danica, der står bag byggeprojektet. Det var blot to måneder, før Københavns Borgerrepræsentation skulle tage stilling til projektet.

Det betyder dog ikke, at kommunen ikke har lavet den nødvendige forberedelse, mener Lotte Linnet:

»Har Københavns Kommune udvist rettidig omhu i denne sag? Ja, det mener jeg, vi har. Det her kom frem, ret kort tid før det blev fremlagt for politikerne, men jeg mener, at vi har gjort alt efter bogen her,« siger hun.

Læs også: Her er det nye Papirøen: Se Københavns kommende vandkulturhus

»Den slags ting dukker jo op undervejs i de forudgående undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg, VVM og miljøvurdering, der ligger til grund for lokalplanen. Det er blot én af mange ting, der ikke altid er styr på i starten, og det er netop derfor, der bliver lavet de her undersøgelser,« forklarer Lotte Linnet, der understreger, at også andre områder som for eksempel støj først bliver kortlagt i en undersøgelse, efter at projektet sættes i gang.

Det er nu op til højhusets bygherre at tage stilling til, hvad man gør med et højhus, der er godkendt til kote 115, men ikke må have lejligheder over kote 98.

»Det vil være en mulighed at lave kontorer, men der skal laves et luftindtag, der ikke generer dem, der arbejder. Man må ikke have beboelse et sted, hvor man ikke må åbne vinduet,« forklarer Lotte Linnet til Ingeniøren.

Som reglerne er nu, ville det ikke være muligt at bygge erhverv i højhusets øverste etager, hvis bygningen – som planlagt – i øvrigt indrettes til beboelse.

»De kan naturligvis vælge at bygge lidt lavere, ned til minimum 90 m for dette højhus« siger Lotte Linnet.

Læs også: Danmark har fået ny nationalpark nord for København

Danica Pension, der er bygherre på højhusprojektet, regner dog ikke med, at de øverste meter bliver et problem for bygningens fremtidige formål.

»Detailprojektering af det højeste tårn er ikke opstartet. Der er under alle omstændigheder intet i vejen for, at blandt andet teknikarealer ligger over kote 98. Desuden kræver lokalplanen, at tårnet afsluttes med en top indeholdende et arkitektonisk grønt element. Toppen skal være mindst 15 meter høj,« fortæller Robert Nellemann, ejendomsudviklingsdirektør i Danica Pension.

Han understreger, at højhuset stadig er planlagt til blive et boligtårn.