Selv istidsmennesket kom til tandlæge

Forskere har fundet bevis for, at man for 13.000 år siden udførte tandoperationer med skarpe sten og fyldte efter med tjære.

Et internationalt forskerhold har fundet bevis for, at man selv under istiden udførte tandoperationer. Forskerne har på tænder fra resterne af istidsmennesker fundet mærker efter, at et skarpt redskab er anvendt til at fjerne betændelse, og at hullet derefter er fyldt med en tjærelignende substans.

I forskernes artikel, der netop er udkommet i American Journal of Physical Anthropology, beretter forskerne om fundet, og om hvad det blotlægger om tandforhold under istiden.

Tænderne blev fundet i Toscana i Italien for 20 år siden og er nu blevet nøje undersøgt af antropologer. Forskerne mener, at der formentlig er anvendt en skarp sten til at udbore huller i tænderne. Der er boret så langt ind i tanden, at processen må have været ganske smertefuld.

Forskerne har noteret sig skrammer og ridser på indersiden af tænderne, hvilket antyder, at mennesket ikke blot har tygget med tænderne, men at disse også har været anvendt til andre formål.

Forskerne har dateret tænderne til at være mellem 12.740 og 13.000 år gamle. Der er fundet rester af strå i den tjærelignende substans, som ifølge forskerne er fyldt i hullerne.

Forskerne åbner dog også mulighed for, at hullerne er boret af andre årsager som eksempelvis for at indsætte smykkesten, men mener dog, at hovedforklaringen må have været at rense det betændte område.

Kilde: Gregorio Oxilia et al. The dawn of dentistry in the late upper Paleolithic: An early case of pathological intervention at Riparo Fredian, American Journal of Physical Anthropology (2017)