Saxo bliver nyoversat

Næste forår udkommer den første komplette nyoversættelse af Saxos "Gesta Danorum" siden Jørgen Olriks version, der blev færdigudgivet i 1912.

Forskningslektor Peter Zeeberg har løst opgaven på grundlag af en ny, kritisk udgave af Saxos næsten 800 år gamle latinske tekst.

Endelig skete det: Saxos mægtige middelalderværk, den næsten 800 år gamle latinsk-sprogede Danmarkskrønike "Gesta Danorum", er blevet nyoversat fra ende til anden, og det eneste, der mangler, er at trykke bogen, så Det Danske Sprog & Litteraturselskab kan udsende den som planlagt i foråret 2000.

Det er forskningslektor ved Københavns Universitet Peter Zeeberg, der har løst den vanskelige opgave at erstatte Jørgen Olriks oversættelse fra 1908-12, som er den hidtil nyeste. Og at den nye version virkelig bliver en sproglig opdatering, der rykker, vil kunne ses allerede på titelbladet, hvor ordet "Danmarkskrønike" erstattes af det langt mere nutidigt klingende "Danmarkshistorie".

"Titlen er i sig selv et udtryk for, at et lag af romantik er blevet skrællet væk," bekræfter Peter Zeeberg, der har brugt næsten fire år på arbejdet.

Ifølge Peter Zeeberg bør der ideelt set højst gå 50 år mellem hver nyoversættelse af et klassisk værk. Men som han også peger på: De mange års fravær af en nutidsdansk Saxo skyldes, at "Gesta Danorum" er en endog meget kompliceret tekst, som man ikke sådan bare lige oversætter. "Det er svær latin, og en masse af det er på vers, der skal oversættes til vers, fordi værket jo netop byder på et samspil mellem poesi og prosa."

I "Gesta Danorum" giver ærkebiskop Absalons klerk Saxo sit, i udstrakt grad konstruerede, bud på danskernes historie - fra kong Dan og frem til sin egen samtid. Værket, som Saxo skrev på sølvalderlatin, idet han efterlignede klassisk latin fra kejsertidens Rom, blev første gang trykt i Paris i 1517, og den første danske oversættelse var Anders Sørensen Vedels fra 1575.

Den allernyeste danske version af "Gesta Danorum" er ikke en oversættelse, men en genskrivning af tidligere oversættelser til nutidsdansk, som forfatteren Helle Stangerup har stået for. Hendes Saxo-version, der allerede har fået megen presseomtale, udkommer i to bind på forlaget Aschehoug på torsdag, men i øvrigt er det, ifølge Det Danske Sprog & Litteraturselskab, et rent tilfælde, at det danske bogmarked inden for så kort tidsrum får både en genskrivning og en nyoversættelse.

"At Helle Stangerup havde genskrevet Saxo, kom også som en nyhed for os," siger selskabets direktør, Iver Kjær.

Peter Zeebergs nye Saxo-oversættelse bygger på et stykke tiltrængt ny forskning, som Saxo-eksperten dr. phil. Karsten Friis-Jensen fra Københavns Universitet netop har afsluttet. Han har - på grundlag af eksisterende kilder - udarbejdet en ny, revideret tekstkritisk udgave, der forsøger at komme så tæt som muligt på Saxos ikke-eksisterende originalmanuskript.

Karsten Friis-Jensens version udsendes også næste år, i form af en kommenteret, videnskabelig værkudgave, hvor den latinske tekst står side om side med Peter Zeebergs oversættelse. Men det er nyoversættelsen uden latinsk tekst, der udkommer først, i både en dyrere og billigere version, begge med illustrationer af kunstneren Maja Lisa Engelhardt.