S og DF står fast over for Mette Bock: Stop grønthøsteren

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet mener, at kulturministerens tilførsel af 400 millioner kroner til kulturlivet blot er et mindre plaster på såret. De danske kulturinstitutioner lider stadig under de årlige besparelser, fremhæver Socialdemokratiets kulturordfører.

Kulturminister Mette Bocks nye millioner vil især gavne de store nationalbærende kulturinstitutioner som Det Kongelige Teater og Nationalmuseet, mener kritikere af tiltaget.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Væk med grønthøsteren.

Sådan lyder det stadig fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti oven på kulturminister Mette Bocks (LA) plan om at afsætte yderligere 400 millioner til dansk kulturliv på finansloven.

Pengesummen ændrer nemlig ikke på, at en række kulturinstitutioner rundt om i landet stadig er hårdt ramt af de omdiskuterede to procents-besparelser, der fulgte med omprioriteringsbidraget.

»Det er positivt, at regeringen vil spare mindre på kulturen i årene fremover. Når det er sagt, er nettoresultatet stadig, at der samlet set vil blive gennemført store nedskæringer på kunst- og kulturområdet de næste fire år. Det er selvfølgelig beklageligt,« siger Mogens Jensen, Socialdemokratiets kulturordfører.

Samlet set er tale om en historisk svækkelse af dansk sprog og dansk kultur, lyder Mogens Jensens vurdering. Og det ændrer regeringens åbne pengepung ikke på.

»Hvis du skal gøre regnestykket op, svarer den grønthøster, man har kørt de seneste fire år, til 640 millioner kroner. Så kommer man nu med 400 millioner kroner, mens der også skal spares 640 millioner kroner over den kommende fireårige periode. Derfor er det forkert, at kulturministeren taler om en styrkelse.«

Det er en form for bagvendt politik, hvor man er i kommet tanke om, at man alligevel gik for langt i besparelserne, og nu giver kulturministeren så et lille plaster på såret, lyder det fra Mogens Jensen.

»Langt de fleste kulturinstitutioner skal stadig gennemføre store besparelser. Det har konsekvenser i form af dårligere kvalitet, kortere åbningstider og fyringer. Såret er der stadigvæk, og det er åbent.«

Det er især de store nationalbærende kulturinstitutioner som Det Kongelige Teater og Nationalmuseet, der får glæde af de nye millioner.

Den prioritering er Mogens Jensen skeptisk over for.

»I dansk kulturpolitik skal man både støtte bredden og eliten. Man skal ikke glemme, at en af de største udfordringer, vi har i dansk kulturpolitik, er, at alle danskere betaler til kunsten og kulturen, mens der stadig er en social skævvridning i forbruget af den. Man burde give mere støtte til at få udbredt kulturen til dem, der i dag ikke forbruger den. Dette har åbenbart ikke en høj prioritet hos kulturministeren, når hun vil støtte eliten.«

En anden metode

Hos Dansk Folkeparti er kulturordfører Alex Ahrendtsen »forsigtig positiv« over udmeldingen fra Mette Bock. Han havde foretrukket, at regeringen havde aflyst de årlige, generelle besparelser og i stedet ladet dem være fordelt på udvalgte områder, der følger politiske fokusområder.

»Grønthøsteren« rammer ifølge kulturordføreren skævt, fordi der blandt andet findes institutioner, der holder til i fredede bygninger. Her kan man ikke spare på vedligeholdelsen. Der må man finde pengene andre steder, og det går det ud over kvaliteten.

»Det er ikke en særlig god måde at gøre det på. Det er en lang række kulturinstitutioner ude i landet, der skal betale pengene til de få. Udmeldingen fra kulturministeren er både elite- og hovedstadsfokuseret, og jeg kan ikke forstå, at eksempelvis et museum på Ærø skal finansiere Det Kongelige Teater,« siger han.

Hvis det stod til Alex Ahrendtsen, skulle man blandt andet se på midlerne i de internationale kulturpuljer og rykke dem over til andre puljer.

»Kulturministeren skulle fra begyndelsen have droppet grønthøsteren og i stedet have støttet områder som dansk kultur og sprog. Her tager man fra de fattige og giver til de rige. De store som Nationalmuseet har råbt højt om besparelserne og er tilsyneladende kommet igennem med budskabet, for det er de små, der får lov til at betale.«