S beskylder minister for historisk svigt

»Det nok største kulturpolitiske svigt fra nogen kulturminister i nyere tid.« Sådan lyder socialdemokraten Mogens Jensens dom over Brian Mikkelsens håndtering af DRs økonomiske krise.

Generaldirektør Kenneth Plummer og programdirektør Lars Vesterløkke offentliggør DRs store spareplan på en pressekonference i slutningen af april. Foto: Keld Navntoft Fold sammen
Læs mere

»DR er i gang med at forbløde.«

Sådan skriver Socialdemokraternes kulturpolitiske ordfører Mogens Jensen i dagens kronik her i sektionen. Han mener, at de meget store besparelser - 187 millioner kroner - alene på programmerne, som DR er i gang med at gennemføre, vil resultere i en »historisk massakre« på DR.

»Jeg tror, der er mange også trofaste borgerlige vælgere der ikke kan acceptere, at landets største kulturinstitution forringes i det omfang, som det faktisk er tilfældet. Det er jo ikke bare lidt overflødigt fedt, der skæres væk,« skriver Mogens Jensen, som dermed appellerer til det borgerlige Danmark om at komme DR til hjælp.

»Brian Mikkelsens manglende vilje til at forhindre omfattende nedskæringer på og forringelser af TV- og radioprogrammer på DR, er så stort et anslag mod danskernes mentale velfærdskvalitet, at begrebet kvalitetsreform pludselig får en helt ny betydning,« skriver Mogens Jensen polemisk.

Spareplanen, der er konsekvensen af en foreløbig budgetoverskridelse på 1,7 mia. kr. i forbindelse med byggeriet af DR Byen på Amager, medfører nedskæringer eller lukning af programmer. Den klassiske musik og radiodramatikken bliver kraftigt beskåret, der stoppes for jazzkoncerter på P2 og litteraturoplæsninger, lige som en række samfundspolitiske radioprogrammer lukkes eller beskæres.

Martin Ågerup, direktør for den borgerlige tænketank CEPOS, mener ikke, at det er Brian Mikkelsen eller andre politikeres opgave at bringe DR ud af det økonomiske morads, som institutionen selv er ansvarlig for.

»DR har selv udvist manglende ledelse og dømmekraft. Hvis man belønner sådan en adfærd ved at give flere penge, så sender man et klart signal til andre offentlige institutioner, om at de ikke selv er ansvarlige,« siger Martin Ågerup.

Til gengæld synes han, at Mogens Jensen har ret i, at de besparelser, som DR har valgt at gennemføre, kan være med til at underminere DRs berettigelse som public service kanal.

»Han har en pointe i, at det ikke nødvendigvis er de rigtige programmer, man skærer væk, når man skal spare. Hele public service begrebet er efterhånden blevet udvidet til at omfatte en masse programmer, som de kommercielle stationer udmærket kan levere. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor DR skal levere livsstils-, bolig- og haveprogrammer, som både kan og bliver leveret af de kommercielle stationer,« siger Martin Ågerup.

Han synes, at DR og politikerne skulle have brugt spareplanerne til at give public service begrebet et eftersyn.

»Man skulle have benyttet lejligheden til at have strammet op på public servicebegrebet og gå væk fra målsætningen om at optimere seertallene, hvilket er i direkte strid med public servicebegrebet,« siger Martin Ågerup, som mener, at man i sparerunden burde være gået efter livsstils- og underholdningsprogrammer, som kan produceres af kommercielle kanaler, i stedet for kultur- og debatprogrammer, som formentlig ikke kan produceres på markedsvilkår.

Morten Albæk, der er borgerlige samfundsdebattør og kommentator her i Berlingske Tidende, ligger på samme linje. Heller ikke han ser nogen grund til, at staten kommer med flere penge til DR. Han frygter heller ikke, at Danmark med besparelserne i DR mister »landets største kulturinstitution,« som Mogens Jensen skriver.

»Danmark skal nok overleve åndeligt, selvom DR er ude i en krise. Det er en krise som er selvforskyldt, og som man kan se enden på. Men hvis man svinger sig så højt i de sproglige lianer, at man konkluderer, at DRs krise er lig med dansk dannelseskultur i krise, så overfortolker man dramatisk,« siger Morten Albæk, som kalder det dybt problematisk, at DR skærer i en række kultur- og debatprogrammer.

»Meget af det, DR skærer i, er netop det, som adskiller DR fra de kommercielle kanaler. Man kan jo stille spørgsmålet: Når nu DR mister mange af sine mest tydelige public service attributter, kan vi så ikke bare få det, DR tilbyder, på alle andre kanaler? Og har man dermed ikke nået det tidspunkt, hvor man skal overveje, hvor vidt licensbetalingen til DR er ren og skær konkurrenceforvridning, fordi DR har en programflade, der ligner de kommercielle kanaler, som ikke får offentlig støtte?,« siger Morten Albæk.

For ham handler public service om folkeoplysning, uddannelse og dannelse - om, som han siger, at »angribe den kollektive uvidenhed, som ethvert samfund er præget af«.

»DR burde have skåret i underholdningsprogrammerne. Og så skulle man have accepteret, at seertallene ville falde. Hvis man vil se en amerikansk spillefilm, en engelsk krimiserie eller have ti gode råd til, hvordan man kan få sin baghave til at ligne en botanisk have, jamen, så kig på TV3, TV2 eller nogle af de andre kanaler, der er mindst lige så kompetente til den type programmer som DR,« siger Morten Albæk.