Rentefri og afdragsfri lån til museer kan overtræde EU-regler

Det var muligvis i strid med EU-reglerne, da Arbejdsmarkedets Feriefond i mere end 20 år gav danske museer rente- og afdragsfrie lån på sammenlagt 900 mio. kroner. Nu skal der findes en tilbagebetalingsordning, der både tilgodeser både museerne og fondens egentlige formål, lover minister.

M/S Museet for Søfart i Helsingør, tegnet af Bjarke Ingels, er et af de museer, der har takket ja til lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond i den tro, at der var tale om donation. Foto: PR Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Liliendahl

Arbejdsmarkedets Feriefond handlede muligvis i strid med EU-reglerne om statsstøtte, da fonden gennem flere end 20 år gav rente- og afdragsfri på mere end 900 mio. kroner til en række museer og oplevelsesinstitutioner landet over. Selvom støtten blev givet som lån, lå det nemlig i kortene, at pengene ikke skulle betales tilbage. De 25-årige lån ville automatisk blive forlænget både én og flere gange, forsikrede Feriefonden ifølge en række museer, som Berlingske har talt med.

Regeringen inddrager nu EU-Kommissionen i bestræbelserne på at finde en løsning for de institutioner, der kom i klemme, da Feriefonden for godt et år siden pludselig meddelte, at pengene alligevel skulle betales tilbage. Tilbagebetalingen var blevet nødvendig, fordi et flertal i Folketinget i årene 2013-16 besluttede at overføre sammenlagt 360 mio. kroner fra Feriefonden til statskassen, og museerne fik besked på at betale lånene tilbage hurtigst muligt, også selvom flere af dem først forfalder om op til 20 år.

For adskillige museer, hvoraf nogle skylder op mod 50 mio. kroner, vil en tilbagebetaling gå hårdt ud over driften og muligvis føre til lukning, vurderede direktør i Organisationen Danske Museer, Nils M. Jensen, da sagen kom frem.

Derfor lovede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som Arbejdsmarkedets Feriefond hører under, allerede i foråret at finde en løsning. Men sagen er trukket ud igen og igen, og det truer nu flere museers fremtid. Senest har Kammeradvokaten før jul afleveret en redegørelse, som ifølge Beskæftigelsesministeriet vurderer, at en løsning skal tage hensyn til EUs regler for statsstøtte, og at der derfor er behov for at inddrage EU-Kommissionen.

»Jeg kan desværre konstatere, at denne sag har vist sig at være yderst kompleks. Det skyldes blandt andet EU-reglerne om statsstøtte, og det har betydet, at sagen desværre har strakt sig over en langt længere periode, end vi først forventede,« siger Troels Lund Poulsen i en pressemeddelse.

»Jeg har stor forståelse for, at de involverede institutioner og museer ønsker at få afklaret deres økonomiske situation. Derfor er jeg glad for, at vi nu – om end senere end forventet – er klar til at drøfte mulighederne med Kommissionen, så vi kan finde en løsning. Indtil vi har fundet den, sætter vi lånene på pause. Det vil sige, at ingen institutioner skal begynde at betale lån tilbage, mens vi forhandler med Kommissionen.«

Foreløbig er tilbagebetalingen udskudt til 1. juli 2018, og det glæder Nils M. Jensen fra Organisationen Danske Museer, at der nu omsider kommer en klar melding om, hvordan museerne skal forholde sig.

»Den gode nyhed er også, at man nu tilsyneladende tager os alvorligt i ministeriet,« siger han. »Men jeg må da indrømme, at jeg finder det forunderligt, at man sætter en proces i gang i Arbejdsmarkedets Feriefond om tilbagebetaling uden at være bekendt med, at der var en problemstilling i forhold til EU. Det er da dårlig forvaltning.«

Dan Pode Poulsen var som bestyrelsesformand i organisationen Maritim Museums Byg med til at takke ja til et lån på 49 mio. kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond til opførelsen af M/S Museet for Søfart i Helsingør. Et lån, som han – i lighed med de øvrige låntagere – fik den klare opfattelse af skulle ses som en donation. Og han er »overordentlig overrasket« over, at Beskæftigelsesministeriet med baggrund i Kammeradvokatens rapport har konkluderet, at der skulle være et behov for at inddrage EU-Kommissionen i sagen.

»Jeg har meget vanskeligt ved at se, at der kan være et konkurrenceforhold mellem museer, som præsenterer dansk kulturarv, og museumsvirksomhed i andre EU-lande,« siger han.

Hvornår en udmelding fra EU-Kommissionen vil foreligge er endnu uklart. Foreløbig har beskæftigelsesministeren indkaldt Folketingets beskæftigelsesudvalg og kulturudvalg til møde 10. januar, hvor de vil få en teknisk gennemgang af Kammeradvokatens redegørelse med henblik på – i samarbejde med Kommissionen – at finde en holdbar løsning for de involverede institutioner.

»Der vil her blive lagt vægt på, at institutionernes behov for lempelige vilkår skal tilgodeses sammen med ønsket om, at Arbejdsmarkedets Feriefond får tilbagebetalt en del af lånet til brug for ferieaktiviteter for udsatte familier og børn,« hedder det i pressemeddelelsen fra ministeriet.