R: Henter du ikke din bogreservation, skal du punge ud

Hvis biblioteksloven skal revideres, vil de Radikale give bibliotekerne mulighed for at uddele bøder til de mange borgere, som reserverer bøger uden at hente dem. Dermed er der politisk flertal for bøder.

Centeret for Københavns Biblioteker Logistik håndterer hver dag 12.000 bøger, der skal til og fra de forskellige biblioteker. Men op til halvdelen af de bestilte bøger bliver aldrig hentet. Arkivfoto: Nikolai Linares
Læs mere
Fold sammen

Der tegner sig på sigt et politisk flertal for, at bibliotekerne skal kunne pålægge lånere, som reserverer materialer, men aldrig afhenter dem, bøder på samme måde, som man får bøder for at aflevere bøger for sent.Både Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative støtter ideen, som kræver en ændring af biblioteksloven. De Radikale har principielt ikke har noget imod bøder, men de vil ikke lave loven om udelukkende for at åbne mulighed for bøder.

»Man skal altid tænke sig grundigt om, inden man laver en lovændring. Jeg tror, at man kan komme et stykke af vejen ved at motivere lånerne til at afhente reserveret materiale eller afbestille det, hvis de ikke længere har brug for det. Men hvis vi på et tidspunkt skal se på biblioteksloven, så er jeg ikke principielt afvisende over for en afgift, og jeg tror, at det ville hjælpe på problemet,« siger de Radikales kulturordfører Marlene Borst Hansen, som dermed åbner for et politisk flertal for bøder.

En undersøgelse lavet af Berlingske Research viser, at biblioteker landet over spilder ressourcer på reservationer, som aldrig bliver afhentet. Problemet er særligt markant i de store uddannelsesbyer med mange studerende, som bestiller bøger hjem til opgaver og eksamenslæsning. I Aarhus og København bliver 25-49 procent af de reserverede materialer aldrig afhentet. Alene i København koster det årligt over en mio. kroner.

Ressourcer til ingen verdens nytte

»Det er et kæmpemæssigt problem, fordi man bruger ressourcer til ingen verdens nytte. De ressourcer kunne bruges på at udbrede læselysten og lave kulturelle arrangementer,« siger Marlene Borst Hansen.

Alle partier i Folketinget er enige om, at det er spild af ressourcer, men Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten afviser at give bibliotekerne mulighed for at uddele bøder.

»At uddele bøder må være absolut sidste løsning. Problemet koncentrerer sig om de store studiebyer, og jeg tror mere på, at man med påmindelser via SMS og e-mail kan løse det. Og så skal uddannelsesinstitutionerne opfordre til ansvarlighed og gøre opmærksom på, at det går ud over andre, som venter på det samme materiale, når man ikke henter det, man har reserveret,« siger SFs kulturordfører Annette Vilhelmsen.

Socialdemokraterne mener, at bøder vil ramme socialt skævt og dermed ramme den lige adgang til bibliotekerne.

»Bøder og sanktioner går ud over de mennesker, som i forvejen ikke kommer så meget på bibliotekerne. Det er et ærgerligt ressourcespild, som går ud over bibliotekernes kerneydelser, og jeg vil opfordre til, at både biblioteker og uddannelsesinstitutioner laver oplysningskampagner,« siger kulturordfører Troels Ravn.

De Konservatives kulturordfører, Lars Barfoed, siger, at bøder for ikke at hente reserveret materiale i princippet svarer til at give bøder for at aflevere lånte materialer for sent. I begge tilfælde hindrer man andre i at kunne låne materialet. Han forstår ikke Socialdemokraternes argument om, at bøder vil ramme socialt skævt. Folk kan jo bare benytte sig af de reservationer, de foretager, siger han.

»Hvis det skulle være argumentet, så må Socialdemokraterne jo også foreslå, at man fjerner mulighederne for at opkræve bøde, når folk afleverer for sent,« siger Lars Barfoed.