Politisk forståelse for trængte skuespillere

»Vi vil aldrig give én arbejdsgruppe særrettigheder, men det er noget, vi må tage en drøftelse om,« siger Venstres kulturordfører Ellen Trane Nørby om skuespillere, der presses ud i helårsjob som chauffører og postarbejdere. Socialdemokraterne vil meget gerne bidrage til løsningen af en "urimelighed".

Der er politisk vilje til at tage en generel drøftelse af de voksende problemer, som kulturlivet oplever, fordi manglen på arbejdskraft tvinger kunstnere til at tage helårsjob uden for deres fag som f.eks. chauffører, postarbejdere og pædagogmedhjælpere.

»Det er den lave ledighed, der er med til at skabe den pressede situation. Jeg anerkender, at det skaber problemer for visse arbejdsgrupper, selv om der skal tages individuelle hensyn over for de enkeltes kompetencer. Hvis man modtager ydelser, så må man også stå til rådighed for arbejdsmarkedet,« siger Venstres kulturpolitiske ordfører, Ellen Trane Nørby.

Også de skuespillere, som er ledige i en kortere periode mellem to roller, fordi arbejdsmarkedet for kunstnere er baseret på stor fleksibilitet?

»Jeg synes, at der er en god anledning til at tage en generel drøftelse af de særlige forhold, der er for skuespillere, selv om vi ikke vil støtte, at der gives særrettigheder til en enkelt gruppe. Det vil vi aldrig gøre. Det vil være negativt diskriminerende over for andre grupper af freelancere,« siger Ellen Trane Nørby.

Hvilke initiativer kan så komme på tale?

»Mange af vores arbejdspladser kunne have gavn af, at en gruppe kreativt tænkende personer ind imellem står til rådighed for arbejdsmarkedet.«

Altså oprette en kreativ jobbank?

»For eksempel. Det har der tidligere været forslag om. Det er klart et af de områder, man kan kigge på, men også, at mange kulturinstitutioner planlægger efter, at kunstnere forbereder sig på dagpengestøtte. Sådan kan man ikke køre samfundet,« fastslår Ellen Trane Nørby.

Socialdemokraterne vil meget gerne bidrage til løsninger.

»Vi kan ikke have, at alle vores skuespillere skal være chauffører eller receptionister. Det handler jo ikke om, at de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, men at de er ledige i kortere perioder. Det gælder også f.eks. musikere,« siger Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen.

Men han erkender, at det er en vanskeligt at undgå afgrænsningsproblemer, hvis én gruppe får særlige regler.

»Det rigtigste vil være at nedsætte en hurtigt arbejdende gruppe til at analysere hele området. Kulturministeren bør seriøst tage fat på politiske realitetsdrøftelser sammen med beskæftigelsesministeren, så vi får et system, som også fungerer sammen med kunstnernes arbejdsmarked,« siger Mogens Jensen.

Er vejen frem flere fastansættelser på teatrene?

»Det tror jeg ikke er løsningen, for det vil bare forringe fleksibiliteten. Men man kunne f.eks. forestille sig, at man samler kunstnergrupper i én A-kasse med særlige spilleregler,« siger Mogens Jensen.

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) ønsker ikke at kommentere problemet. Han henviser gennem sit pressechef til: »At alle forhold vedrørende aktivering af ledige hører under beskæftigelsesministeren.« Det var ikke muligt i går at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).