Plakat er i juridisk gråzone

Kunstnergruppen Surrend, der har fået aflyst en udstilling af sine værker, mener, at dens ytringsfrihed er blevet krænket, men sagen er mere indviklet end som så, siger eksperter.

Plakat er i juridisk gråzone Fold sammen
Læs mere

Den danske kunstnergruppe Surrend har fået aflyst en retrospektiv udstilling på Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By i Århus. Aflysningen skyldes, at kunstnergruppen har offentliggjort en plakat forestillende kongefamilien i erotiske situationer, en plakat som tidligere var blevet fjernet fra det udvalg af værker, der skulle udstilles på museet.

Ifølge kunstnergruppen og Billedkunstnernes Forbund, der i går udsendte en pressemeddelelse om sagen, er aflysningen et »uhørt forsøg på censur af den kunstneriske ytringsfrihed«.

Danmarks Journalisthøjskoles ekspert i medieret, Oluf Jørgensen, mener, at der både kan siges for og imod, at der er tale om en krænkelse af ytringsfriheden.

»Det er indlysende, at ethvert museum har ret til at bestemme, hvad der skal udstilles i dets egne lokaler,« siger Oluf Jørgensen.

Så er det, ifølge eksperten, straks mere kritisabelt, at museet på et tidspunkt stillede som krav for at vise udstillingen, at Surrend ikke måtte udstille den omstridte plakat andre steder.

»Det vil man i normal forstand opfatte som et anslag mod ytringsfriheden,« siger Oluf Jørgensen.

Sagen er unik i en dansk sammenhæng, siger Oluf Jørgensen, og det forhold, at Den Gamle By er en offentligt støttet institution, kan »give anledning til at overveje, om aflysningen er i strid med menneskerettighederne«.

Mod det taler dog samtidig, at aflysningen ikke er en de facto-forhindring for kunstnerne at komme ud med deres kunst til offentligheden, siger Oluf Jørgensen.

Kan ses på internetttet

»Hvis museet virkelig havde magt til at forhindre, at kunstnerne kunne ytre sig, som de havde lyst, ville sanktionerne være i strid med retsprincipperne. Men i praksis stopper aflysningen ingen fra at se plakaten for eksempel på internettet,« siger Oluf Jørgensen.

Cand.theol. Katrine Winkel Holm, der er medstifter af trykkefrihedsselskabet, har over for Jyllands-Posten kaldt det en overreaktion at stoppe en hel udstilling, fordi en bestemt plakat bliver udstillet et andet sted. Samt at der selvsagt er tale om censur, men ikke krænkelse af ytringsfriheden.

»Så længe det drejer sig om kunst, er det ikke en krænkelse af ytringsfriheden at sige, at det gider vi ikke udstille,« siger Katrine Winkel Holm til avisen.

Jacob Mchangama, ekspert i menneskerettigheder ved CEPOS, mener ikke, at aflysningen kan karakteriseres som en juridisk krænkelse af ytringsfriheden.

»Men det er en bekymrende form for selvcensur, som vi skal være opmærksomme på. Kunstnerne har ret til at være vulgære og udfordre samfundets grænser,« siger Jacob Mchangama

Surrend, der foruden Jan Egesborg består af Pia Bertelsen, sammenligner selv værket med Muhammed-tegningerne, der forleden fejrede femårs fødselsdag. Surrends plakat har, ifølge Jan Egesborg, lige så meget ret til at blive offentliggjort. Hvorvidt det kongelige sexorgie i normal forstand kan betragtes som satire, er Oluf Jørgensen skeptisk over for.

»Ved satire forstår jeg værker, der berører forhold med samfundsmæssig interesse, hvilket de danske bladtegnere er fremragende til i de daglige aviser. Men det her forekommer efter min personlige vurdering at være en provokation for provokationens skyld,« siger Oluf Jørgensen.