Peter Aalbæks chef: »Jeg vil fortsat kæmpe for den politiske ukorrekthed«

Zentropa-direktør Anders Kjærhauge er ked af, at tidligere ansatte har følt sig krænket af Peter Aalbæk Jensen, men mener ikke, at der i øjeblikket tegnes et retfærdigt billede af filmselskabet.

»Balanceakten er også nogle gange gået skævt, og nogle ansatte har også slået sig på tonen i virksomheden,« siger Zentropas direktør Anders Kjærhauge. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR Zentropa

Zentropas nuværende direktør, Anders Kjærhauge, tager nu til genmæle over den kritik, der i øjeblikket rettes mod virksomheden og den tidligere direktør Peter Aalbæk Jensen. Sidstnævnte er i øjeblikket under voldsom kritik fra tidligere ansatte, heriblandt anonyme kvinder, der til Politiken har fortalt om at blive taget på brysterne og få smæk som led i en ritualiseret »opdragelse« og om julefrokoster med præmier til den elev, der smider mest tøj på kortest tid.

Anders Kjærhauge siger, at kritikken har ført til, at ledere og medarbejdere i firmaet nu vil sætte sig sammen og udforme et regelsæt, der skal hindre at folk føler sig gået for nær. Og det står allerede fast, at kutymen med »smæk« er en saga blot under Zentropas tag.

»Vi ved ikke endnu, hvilken endelig form regelsættet får, men det kommer på skrift, og diskussionen fremover bliver, hvordan den tekst skal være,« siger Anders Kjærhauge.

Kunne du tænke dig at række en hånd ud til dem, der føler sig krænkede og give dem den undskyldning, som Peter Aalbæk ikke selv vil give dem?

»Det er personsager og anonyme udtalelser som jeg ikke kan kommentere, fordi jeg ikke kender situationerne. Jeg kan kun sige, at jeg generelt er ked af det, hvis nogen er blevet ramt så hårdt under deres ansættelse. Det har ikke været rart at læse, at der har været mennesker, der har haft den oplevelse af at være i Zentropa,« siger Anders Kjærhauge.

Ikke desto mindre mener han, at medierne lige nu fordrejer billedet af forholdene i filmselskabet. Kritikken angår forhold, der for størstedelens vedkommende er flere år gamle, siger Anders Kjærhauge, der også påpeger, at sagens omdrejningspunkt, Peter Aalbæk Jensen, ikke længere tegner retningen for firmaet.

Til gengæld vil Anders Kjærhauge gerne støtte Peter Aalbæks beskrivelse af Zentropa som en arbejdsplads, hvor bølgerne kan gå endog meget højt.

»Zentropa har på godt og ondt dyrket en balanceakt mellem kunst og købmandsskab, mellem kaos og styring og mellem regler og opbrud. Når vi har håndteret det bedst, og vi i fællesskab har givet den fuld skrue, så har det været fantastisk. Men balanceakten er også nogle gange gået skævt, og nogle ansatte har også slået sig på tonen i virksomheden,« siger Anders Kjærhauge.

Han indrømmer, at der har været sammenstød mellem ledelsen og medarbejdere – og medarbejderne imellem – men at det samtidig har været kutyme at tage diskussionerne på stedet frem for at lægge låg på dem.

»Det er muligt, at vi nu må undersøge, om tiden er løbet fra nogle af de elementer, som vi tidligere har syntes var lidt sjove eller groteske. Men at tage enkelte ting, der ligger mange år tilbage, og tegne et generelt billede af chikane er urimeligt,« siger Anders Kjærhauge.

Han kalder sig selv en af de »kedelige« i Zentropa, men håber, at det trods nye regler vil blive muligt at bevare en grad af kaos og uforudsigelighed i firmaet.

»Der skal være nogen, der holder orden. Men i længden bliver det røvsygt, hvis orden er det eneste, der bestemmer takten. Udvikling kommer tit fra de skæve, og derfor vil jeg fortsat kæmpe for en politisk ukorrekthed i Zentropa,« siger Anders Kjærhauge.

I de senere år er Zentropa blevet genstand for kritik og påtale fra Det Danske Filminstitut for sine bogføringsmetoder, og Anders Kjærhauge frygter, at man fremover får lavet så stramme kontrolforanstaltninger, at det går ud over filmselskabernes evne til at improvisere og være kreative. Det samme gælder den mere uformelle kontrol fra en tidsånd, der bliver stadigt mere politisk korrekt.

»Vi kan godt lave stramme regelsæt, men bliver det for stramt, ryger balancen mellem kaos og orden. Så havner vi i et kæmpe fedtlag af kontrol, og så får vi måske ikke længere udviklet de fede film,« siger Anders Kjærhauge.

Er det en reel risiko for firmaet, tænker du?

»Ja, vi vil gerne gøre noget ved de sager, som alle kan se ikke er i orden. Men lige nu ser jeg også en risiko for, at kritikken bliver en tsunami, der skyller alt væk - også de ting, der var gode,« siger Anders Kjærhauge.