Penge til bevaring af sjældne ting

Kulturarvsstyrelsen har nu fordelt den fjerde og sidste runde af tilskudspuljen til konservering af truede genstande af enestående national betydning.

Der blev søgt om støtte til konserveringsopgaver for i alt 6.800.964 kr., og Kulturarvsstyrelsen kan give tilsagn om bevilling for i alt 5.454.335 kr. 29 projekter fik støtte. Bl.a. har Teatermuseet har fået penge til konservering af H.C. Andersens originalmanuskript til teaterstykket »Ole Lukøje« fra 1849, Odense Bys Museer har fået penge til konservering af komponisten Carl Nielsens og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens møbler og Moesgård Museum har fået støtte til konserveringsarbejde i forbindelse med et våbenfund fra Illerup Ådal. Den største enkeltbevilling er gået til Odense Bys Museer, som har fået 780.000 kr. til færdiggørelse af flerårigt projekt med konservering af blæksyreætsede papirer i H.C. Andersen-samlingen.