Otte museumsdirektører ønsker fundamentale ændringer

Drop de permanent statsanerkendte museer og mål dem på nye parametre. Sådan lyder det fra otte danske museumsdirektører. Kulturministeren glæder sig over reformvilligheden.

Ulla Tofte er en af otte museumsdirektører, der ønsker mere fleksibilitet på museumsområdet. Fold sammen
Læs mere

Når et dansk museum i dag først har fået stemplet »statsanerkendt museum«, så er der ingen vej tilbage. Og det gælder både for staten og museet.

Den særlige status kan ikke ophæves - heller ikke hvis museet ønsker at blive 100 procent selvforsørgende og blive løsnet fra de krav, der er til de statsanerkendte museer, og som blandt andet inkluderer forskningspligt.

Men nu gør otte danske museumsdirektører sig i et debatindlæg i Berlingske lørdag til talsmænd (m/k) for, at museerne fremover skal tildeles statsstøtte i en afgrænset periode på for eksempel ti til 15 år. Herefter skal museernes relevans og kvalitets vurderes af et kompetent udvalg med henblik på fortsat støtte.

De otte direktører tæller blandt andre Ulla Tofte fra M/S Museet for Søfart, Jane Sandberg fra ENIGMA og Anne-Louise Sommer fra Designmuseum Danmark.

Museumsdirektørerne mener desuden, at museerne skal vurderes ud fra andre parametre, end det er tilfældet i dag.

»I dag måles museerne på deres evne til at opnå resultater indenfor de fem museumssøjler – indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling. Et fremtidigt system bør også vurdere museerne ud fra deres evne til at løfte andre væsentlige samfundsopgaver, hvilket for en stor dels vedkommende allerede er tilfældet i dag. Det kan være i forhold til social inklusion, løft af udkantsområder, tiltrækning af udenlandske turister etc.,« lyder det i debatoplægget.

Kulturminister Mette Bock (LA) siger:

»Jeg velkommer alle idéer og mener, at der er flere interessante ting i debatoplægget. Men jeg vil ikke lægge mig fast på noget. Vi skal først have en grundig diskussion om området.«

Der er en bred enighed om, at en reform på museumsområdet er tiltrængt. Der mang- ler frie midler, og museer bliver generelt tildelt støtte ud fra kriterier, der savner stringens, og som i mange tilfælde er historisk betingede.

Kulturministeren vil inden for kort tid udvælge en række mennesker uden særinteresser på museumsområdet, som skal udarbejde en række forslag til et nyt støttesystem.

»Jeg vil læse alle forslag, der kommer – og i virkeligheden vil jeg opfordre alle til at komme på banen med ideer til et nyt tilskudssystem, inden vi til efteråret for alvor begynder at arbejde med området,« siger Mette Bock.