Optimalt Louisiana-år

Knapt en halv million besøgende, gode gaver fra glade givere og velformidlede udstillinger med vægten nogenlunde ligeligt fordelt mellem de kanoniserede kunstnere og de kommende klassikere blev facit for kunstmuseet.

Museet Louisiana, der i sig selv er et eksempel på dansk modernistisk arkitektur, har i denne sæson haft både lettilgængelige og vanskeligere tilgængelige udstillinger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torben Christensen

Louisiana havde i 2007 465.000 gæster. Det betyder, at det populære museum i Humlebæk efter længere tids modernisering atter har et besøgstal, der må betegnes som optimalt set i forhold til institutionens størrelse.

Louisiana har tidligere haft besøgstal på langt over en halv million, men så har det i spidsbelastningsperioder også være vanskeligt at huske, hvad man kom efter.

Museet har i 2007 haft et program, der på flere måder har levet op til Louisianas særlige placering i dansk kulturliv og museets sjæl. Louisiana, der i 2008 fylder 50 år, er på mange måder et museum udsprunget af 1950ernes og 1960ernes modernistiske kunst.

Museet, hvis bygninger i sig selv er et hovedværk i dansk modernistisk arkitektur, var også et opgør med alle tidligere kendte måder at udstille kunst på. Og hvad angår formidling af samme skrev museets stifter, Knud W. Jensen og hans medarbejdere i sin tid manualen for alle andre danske museer og en hel del udenlandske.

Knud W. Jensens arbejde er videreført af museets nuværende direktør, Poul Erik Tøjner, og hans stab, og Louisiana-måden-at-gøre-det-på er blevet fortsat gennem en blanding af såkaldt kolde og såkaldt varme udstillinger. Det vil sige, at museet viser kunst, der er meget imødekommende over for publikum, og kunst, der nok også er imødekommende i deres formidling, men måske er præsentationer af ukendte eller vanskeligt tilgængelige kunstnere.

Louisiana viste i 2007 bl.a. en udstilling af ny kinesisk kunst, der i de senere år er begyndt at spille en stigende rolle på biennaler og andre internationale kunstudstillinger.

Louisiana viste også en række præsentationer af moderne klassikere. Det drejer sig bl.a. om en af pionererne inden for iscenesat fotografi, Cindy Sherman, der på sine billeder optræder forklædt i forskellige, ofte dramatiske situationer. Det drejer sig også om den stilskabende amerikanske fotograf Richard Avedon, der både portrætterede en række af klodens kendte i overraskende udtryk og fastholdt store dele af 1960ernes selviscenesættelse på f.eks. rockscenen. Og det drejer sig endelig om den store engelske maler Lucian Freud, der inden for det figurative maleri er en uomgængelig stilskaber med sit blik for kødets lyst og sjælens ubodelige ensomhed.

Under titlen »Louisiana Contemporary« fortsatte museet i 2007 sin præsentation af yngre samtidskunstnere med rent ud sagt fantastiske udstillinger af bl.a. Philip Guston og Julie Mehretu, der hermed blev introduceret for et dansk publikum.

Museet havde mulighed for at indlemme værker af begge kunstnere i samlingen, der takket være donationer yderligere voksede med arbejder af bl.a. Poul Gernes, Per Bak Jensen, Jesper Just, Robert Mapplethorpe, Tal R. og Superflex samt en større samlet gave fra The Joseph and Celia Ascher Collection i New York bestående af værker af bl.a. Baselitz, Picasso, Dubuffet, Kiefer og Hockney. Fra sidstnævnte modtog museet også et hovedvær, det næsten otte meter lange maleri »A Closer Grand Canyon« takket være en gave fra A.P. Møller Fonden.