Nyt udviklingsprojekt: Teatre skal lære publikum bedre at kende

Kulturminister Mette Bock (LA) afsætter 8,5 mio. kroner til et tre-årigt projekt, der skal åbne scenekunsten for et større og bredere publikum.

Med 8,5 mio. kroner fra kulturminister Mette Bock (LA) skal det tre-årige projekt, Applaus, hjælpe teatre i alle størrelser og alle egne af landet (her Det Kongelige Teater) med at nå ud til et større og bredere publikum. Fold sammen
Læs mere

Det er ikke fordi, der ikke har været fokus på sagen. Hver for sig har landets teatre i årevis kæmpet for at få større, bredere og mere trofast publikum. Der er eksperimenteret med markedsføring, opsøgende aktiviteter, borgerscene, publikumsuddannelse og smagskultivering. Men der har manglet en samlet strategi for både at opsamle, evaluere og dele erfaringerne.

Nu har kulturminister Mette Bock (LA) afsat 8,5 mio. kroner til et tre-årigt projekt med det håbefulde navn Applaus, der skal åbne teatrene for flere borgere.

»Med Applaus vil teatrene både få ny viden og konkrete redskaber, der kan gøre dem endnu mere attraktive for de mange teaterglade danskere og samtidig hjælpe med at tiltrække nye publikummer,« siger hun.

Projektet, der er et af de konkrete resultater af daværende kulturminister Marianne Jelveds (R) dialogmøde med scenekunsten i 2015, forankres hos den nystiftede Udviklingsplatformen for Scenekunst, hvor daglig leder Egil Bjørnsen er begejstret.

»Projektet handler dybest set om at demokratisere primært den offentligt finansierede scenekunst. Vi tror, at der er et meget stort potentiale i at nå bredere ud, end vi kan i dag, og lære både det eksisterende og det potentielle publikum bedre at kende,« siger han.

Projektet skal stå på to ben. Dels skal der indsamles både teoretisk viden fra såvel danske som internationale undersøgelser og teatrenes egne praktiske erfaringer, som efterfølgende bliver genstand for en samlet evaluerring. Og dels skal resultatet af det arbejde formidles tilbage til branchen.

»Det er jo ikke en ny tematik, der arbejdes rigtig meget både i Danmark og i verden. Men der har aldrig før været gjort forsøg på at opfange og dele den viden på en strukturel måde,« siger Egil Bjørnsen.

Planen er også at iværksætte en ny, stor publikumsundersøgelse, der går dybere og bredere end for eksempel Danmarks Statistiks kulturvaneundersøgelser har gjort.

»Vi skal prøve at kortlægge befolkningen i en scenekunstrelateret kontekst, både i de større byer og i provinsen og finde frem til, hvem der er kernepublikum, hvem der ikke kommer så ofte i teatret, og hvem der slet ikke kommer. Og hvorfor. Det vil hjælpe branchen til at forstå både deres eksisterende og fremtidige publikum bedre,« siger han.

»Og endelig skal en del af pengene gå til en pulje, der kan deles ud til aktører, som ønsker at eksperimentere med nye måder at nå nye publikumsgrupper. Det skal vi i gang med hurtigt, for når man taler publikumsudvikling er tre år ikke lang tid.«

Derfor håber han også, at arbejdet kan fortsætte efter projektperioden.

Det samme håber Dorthe Bébe, formand for Teatrenes Interesseorganisation, TIO.

»Publikumsudvikling er en vigtig del af teatrenes dagligdag, uden det dør vi,« siger hun.

»Det unikke ved dette projekt er, at det er så bredt funderet i branchen. At finde ud af, hvem der er vores publikum og hvem, der ikke er, kan være en rigtig svær opgave for små institutioner. Derfor giver det mening at slå det sammen til et stort projekt, som favner bredt, og som samtidig taler ind i teatrenes daglige virke. Hvis andre allerede har opfundet den dybe tallerken, er der ingen grund til, at vi hver især skal opfinde vores egen. Selvfølgelig er der store forskelle på teatrenes profiler og på publikum i de forskellige egne af landet. Men netop ved at lave en så bred palette, vil vi bedre hver især kunne finde noget, der passer til vores teater og det område, vi bor i.«

Scenekunstområdet er ét af punkterne i den plan med 10 konkrete områder, der skal sættes under lup, som kulturminister Mette Bock præsenterede i 2017. Senere i denne uge fremlægger Mette Bock sine samlede visioner for scenekunsten.