Nyt teaterudspil: Mette Bock tager fra København og giver til Jylland

Det Københavnske Teatersamarbejde nedlægges, og pengene gives bl.a. til tre jyske teatre, der har »gjort en særlig indsats«, nemlig Vendsyssel, Randers og Fredericia Teater. Kulturminister Mette Bock (LA) har netop præsenteret sit udspil til ny støttestruktur på Scenekunstområdet.

Fredericia Teater - her med musicalen »Tarzan« - skal sammen med Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater hvert år have i alt ni mio. kroner ekstra i tilskud, hvis det står til kulturminister Mette Bock (LA): Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Malmose

De kan godt lægge champagnen på køl i Hjørring, Randers og Fredericia. Kulturminister Mette Bock (LA) har nemlig omsider barslet med sit længe ventede udspil til en ny støttestuktur på scenekunstområdet. Og de tre provinsteatre, Vendsyssel Teater, Randers Egnsteater og Fredericia Teater får sammenlagt et tilskud på ni mio. kroner årligt i ministerens nye plan.

Også teaterdirektør Jon Stephensen på det lille, trængte Frederiksbergteater, Aveny-T, kan glæde sig. Tre mio. kroner er der i posen til hans teater, forudsat at Frederiksberg kommune fortsætter sin støtte til den selvejende institution.

»Jeg har ønsket at styrke fire teatre, som har gjort en særlig indsats. De får et markant løft, som jeg håber, de bliver meget glade for,« siger Mette Bock.

Til gengæld vil udspillet være en skuffelse for de fire teatre i Det Københavnske Teatersamarbejde, KbhT, som ministeren foreslår nedlagt.

Det sker dels for at skaffe penge til styrkelsen af de tre jyske teatre og AvenyT - lukning af KbhT vil frigøre 2,6 mio. kroner - men hensigten er også, ifølge ministeren, at  stille de fire teatre i i KbhT-samarbejdet, Nørrebro Teater, Folketeatret, Østerbro Teater og Betty Nansen Teatret, friere.

»KbhT har gjort det fint. De har løst en opgave, og de har selv reduceret i administrationslaget hen over årene. Så det er ikke en kritik, men jeg går meget ind for frivillighed, og jeg synes, at tiden er moden til, at det ikke længere er staten, der pålægger teatrene det samarbejde. Derfor foreslår vi KbhT nedlagt,« siger hun og tilføjer:

»Men der er ikke noget, der forhindrer teatrene i selv at fortsætte samarbejdet.«

Ifølge ministeren koster det 3,6 mio. kroner årligt at drive KbhTs sekreatariat. Af de penge skæres de 2,6 mio. kroner væk, mens de enkelte teatre får hver 500.000 kroner til at løse de administrative opgaver, som KbhT hidtil har løst.

»Teatrene har selv en pæn egenkapital, så de har mulighed for at fortsætte samarbejdet - og eventuelt invitere flere teatre ind,« siger hun.

Kulæturminister Mette Bock er klar med sit udspil til ny teaterstøtte: »Jeg har ønsket at styrke fire teatre, som har gjort en særlig indsats. De får et markant løft, som jeg håber, de bliver meget glade for,« siger hun. Til genegæld bliver Det Københavnske Teatersamarbejde, KbhT, nedlagt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen.

Udspillet rummer også en udviklingspulje på 33 mio. kr. til bedre samarbejde mellem teatrene og længere levetid til forestillingerne. Pengene blev afsat på finansloven i efteråret, men det er endnu ikke besluttet, hvordan de skal udmøntes.

»Det er noget, teatrene har efterspurgt længe, og jeg tror, der kan komme noget rigtig godt ud af det,« siger Mette Bock.

Hun forestiller sig, at pengene skal fordeles via Statens Kunstfond, og at de skal kunne søges af et så bredt felt som overhovedet muligt - både store og små teatre, inklusive projektteatre.

Finansieringen af det ekstra tilskud til de tre jyske teatre og AvenyT skal også ifølge ministerens udspil skaffes via en reduktion af formidlingsordningen, hvor staten årligt giver 75 mio. kroner i støtte til de billetter, som teatrene sælger med rabat.

»Vi reducerer ordningen med 9,6 mio. kroner - svarende til mellem 9 og 15 kr. pr. billet. Men der er stadig 50 kroners billetstøtte pr. billet,« siger Mette Bock, som understreger, at teaterforeningerne ikke bliver berørt af forslaget.

Ordningen skal indfases over de kommende tre år.

Den samlede støtte til scenekunstområdet er på 1,2 mia. Kroner årligt. På den baggrund kan omprioriteringer på godt 12 mio. kroner lyde som et beskedent tiltag, erkender Mette Bock.

»Men for de teatre, der får flere millioner kroner ekstra hvert år, er det ikke ringe. De kan virkelig få et løft, og det er også noget, borgerne i de områder kan mærke,« siger hun.

»Jeg tror, det er sådan noget, der kan skubbe en udvikling i gang, også fordi man måske kan udvikle noget, som kan inspirere andre.«

De politiske drøftelser om udspillet begynder i næste uge.

»Og hvordan det ender, ved jeg selvfølgelig ikke. Der kan komme kritik - og der kan også komme nye forslag på bordet,« siger kulturministeren, som forventer, at en aftale er på plads i løbet af den kommende måned.