Nyt liv til Carlsberg-byggerier

Arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg har udarbejdet en ny plan til Tuborg Syd-området i Hellerup. Planen opererer med både højere huse og anlæggelse af en større park.

Tuborg Syd skal, som det ses af plantegningen, have en større fortætning af byggeriet, end man ser på det nuværende areal. Tegning: Lundgaard & Tranberg Fold sammen
Læs mere

Da Carlsberg i 1991 afviklede Tuborg i Hellerup, stod bryggeriet med nogle attraktivt beliggende grunde, der siden er blevet bebygget med en blanding af bolig og erhverv.

Det skete efter en helhedsplan, der bl.a. opererer med kanaler som et særligt træk, men udformningen af de nye bygninger på Tuborg-området blev fornuftigvis overladt til mange om ikke voldsomt forskelligartede så dog forskellige arkitekter ud fra et ønske om at undgå ensartethed i udtrykket. Sådan som det har været tilfældet så mange andre steder, hvor man har opført mange etagekvadratmeter.

Og skønt det på de gamle Tuborg-grunde er lykkedes at bygge en række huse af en æstetisk kvalitet og en materialemæssig standard, der ligger over det meste boligbyggeri gennem de senere tiår, fornærmer man vel ikke nogen ved at konstatere, at området overvejende fremtræder goldt. Fredelige omgivelser og anonyme boligblokke kan sagtens have en kvalitet for beboere, der netop ønsker fred og anonymitet, og mange mennesker er helst fri for den kommen-hinanden-ved, der påduttes så mange andre steder i samfundet, men ret skal være ret. Det er ikke et sted, der ville hente ret mange priser for et levende bymiljø. Her bliver ikke drukket mange Hof og Tuborg på bænken med havudsigten.

Det forhold ønsker Carlsberg nu at gøre noget ved, og ganske utraditionelt har koncernens ejendomsafdeling forud for udbygningen af det, der kaldes Tuborg Syd, besluttet sig for at forsøge at ændre på områdets karakter. Det sker i samarbejde med Gentofte Kommune, for en ændring vil kræve en ændring af den allerede vedtagne lokalplan.

Carlsberg har bedt Lundgaard & Tranberg om et nyt forslag til udformningen af området. Arkitektfirmaet, der også er tegnestuen bag det kommende skuespilhus til Københavns Havn, er kommet med en begavet løsning, der opererer med en større fortætning af bebyggelserne, som så til gengæld giver plads til en park, der vil være til glæde for ikke alene beboerne i Tuborg Syd men også de omkringliggende boligkvarterer. I stedet for at fortsætte den ikke altid lige inspirerende bebyggelse med fritliggende etageejendomme stabler Lundgaard & Tranberg så at sige nogle boliger oven på hinanden og placerer dem meget tæt ved vandet, så de får en – kunne man forestille sig – nærmest klippeagtig karakter. Der arbejdes med højder fra omkring 40 til 80 meter svarende til 11 til 22 etager.

Noget af det mest uinspirerende – men til gengæld også mest udbredte – ved beboelseskvarterer er de omfangsrige parkeringspladser rundt om boligblokkene, der blokerer for de fleste muligheder for en æstetisk bearbejdning, men også det har Lundgaard & Tranberg taget højde for i deres forslag, der opererer med en vis gæsteparkering men eller henviser beboernes biler til de parkeringskældre, hvor de hører hjemme.

Forslaget skal nu som nævnt til offentlig høring, hvor det er muligt at komme med ideer og indsigelser frem til den 24. oktober. Onsdag den 10. oktober klokken 20 afholdes et offentligt møde om planerne på Gentofte Rådhus, i hvis hal en model af forslaget er opstillet. Der er skitser til forslaget på www.gentofte.dk.