Nationalmuseet sælger ud i Brede

Nationalmuseet vil udbyde en række fredede ejendomme i tilknytning til museets afdeling i Brede til salg. Men det har ikke umiddelbart noget at gøre med de aktuelle besparelser på 30 mio. kroner årligt, fastslår bygningschef Ulrik Abild.

Oliemaleri af Brede Værk fra 1798 af G. Boberg. Anlægget med den nyopførte hovedbygning ses fra sydvest ved Brede Allé - der hvor de bygninger, der nu sælges fra, ligger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nationalmuseet

Nationalmuseet sælger nu de sidste af sine fredede udlejningsejendomme i Brede. Der er tale om de tre længer, der ligger syd for I.C. Modewegsvej i forlængelse af Brede Hovedbygning samt tre større villaer lidt længere sydpå. I alt ca. 25 boliger og to mindre erhvervslejemål, som museet påtænker at sætte til salg pr. 1. januar 2019. Det oplyser Nationalmuseets bygningschef, Ulrik Abild.

Udmeldingen kommer kun godt en uge efter, at museumsdirektør Rane Willerslev varslede besparelser de kommende år på 30 mio. kroner årligt samt en omfattende fyringsrunde til efteråret. I den forbindelse luftede han muligheden for, at Nationalmuseet kan blive nødt til at skille sig af med nogle af de mindst rentable af museets i alt 20 forskellige udstillingssteder, f.eks. Klunkehjemmet i København eller Liselund på Møn.

Men salget af bygningerne i Brede har intet med den øvelse at gøre og er besluttet for adskillige år siden, fastslår Ulrik Abild.

»Det har vi arbejdet med i en årrække, og beboerne har været bekendt med, at det var en mulighed,« siger han. »Udlejning af boliger er ikke en kerneforretning for Nationalmuseet og kommer aldrig til at være det. Oprindelig var boligerne ved Brede Værk tjenesteboliger for værkets ansatte, men i dag udlejes de på helt traditionelle betingelser, og det er en ret bureaukratisk ting med mange lovregler, man skal være opmærksom på. Det, må vi se i øjnene, at vi ikke har været i stand til. Der har været kørt flere boligsager derude. Det skal vi ikke bruge kræfter på, så det vil vi gerne ud af.«

Har ikke passet godt nok på bygningerne

Ulrik Abild mener heller ikke, at Nationalmuseet har været tilstrækkelig god til at sørge for de gamle, fredede bygningers vel og vel.

»Vi er presset økonomisk, og det kommer også til at gå ud over vores bygningsvedligehold - ikke kun på boliger, det gør det på alle vores bygninger. Hvis vi ser på de ejendomme, som vi solgte tilbage i 2005, er det tydeligt, at de privatejede er betydeligt bedre vedligeholdt end dem, vi selv har. Så det er heller ikke et argument for at beholde dem.«

Både tilbage i 2005 og nu vækker Nationalmuseets salg af bygninger i det historiske industriområde i Brede imidlertid bekymring for, om området kan bevare sin unikke karakter og industrielle helheldsindtryk. Den bekymring deler Ulrik Abild ikke.

»Vi beholder jo alt det andet, så hele den sammenhængskraft, der er mellem Brede Hovedbygning, Brede Værk og de boliger, skal selvfølgelig bibeholdes. Og det tror jeg også, alle der kommer ind og arbejder med det fremover, vil være interesseret i. Det er jo det, der gør området så unikt,« siger han og understreger, at de bygningsregulerende bestemmelser, der gælder for de fredede bygninger, også vil sikre, at området bevarer sin karakter:

»Folk får ikke lov til at lave noget derude, der bryder den helhed,« siger han.

De godt 25 lejemål vil blive udbudt efter nøjagtig de samme regler, som gælder for alle andre lejeboliger, oplyser Ulrik Abild.

»Beboerne vil få tilbudt ejendommen som andelsboliger, og kan man ikke nå til enighed om det, kan de ende med at blive solgt til en investor. Det kan vi ikke sige noget om endnu,« siger han.

Frasalget vil ikke umiddelbart give Nationalmuseet en indtægt eller besparelse, fordi der hidtil har været en lejeindtægt, som har givet et lille overskud.

»Men hvis vi skulle vedligeholde bygningerne og gøre de ting, der burde gøres, så skulle vi vi investere rigtig meget af den anlægskapital, vi har brug for til vores besøgssteder,« siger han.

Salget af bygningerne i Brede skal godkendes af bevillingsmyndighederne i Kulturministeriet og Finansministeriet, inden bygningerne officielt sættes til salg.

Bygninger i Raadvad sælges også

Oplysningen om Nationalmuseets salg i Brede kommer næsten samtidig med, at Miljø- og fødevareministeriet har besluttet at sælge de bygninger i en anden gamle industriby langs Mølleåen, Raadvad, som siden 1950erne har været ejet af Naturstyrelsen. Bygningskomplekset rummer en række erhvervslejemål og 48 boliger, og midlerne, der kommer ind ved salget, skal gå til naturprojekter, der kommer alle danskere til gode, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

»Naturstyrelsens kerneopgave er at sikre gode naturoplevelser til danskerne. Derfor giver det god mening, at vi sælger boligkomplekset og i stedet bruger midlerne på naturen. Jeg har fuld forståelse for, at det skaber noget usikkerhed for beboerne, men i sidste ende tror jeg, at det er det bedste,« siger direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe.