Nævn giver politikere grønt lys til at se omdiskuterede DAB-dokumenter

Korrespondancen mellem det uafhængige Radio- og tv-nævn og Slots- og Kulturstyrelsen har været et centralt stridspunkt i sagen om Radio Loud og DAB-udbuddet. Nævnet ville nemlig ikke lade nogen se korrespondancen. Men det har ændret sig nu.

Central korrespondance i sagenm om DAB-udbuddet, som Radio Loud vandt, har været holdt skjult for både offentlighed og politikere. Men nu får en række danske politikere lov til at se dokumenterne, der har været et centralt stridspunkt i DAB-sagen, som ad flere omgange er blevet kaldt en »medieskandale.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest

Da kulturminister Joy Mogensen (S) i sidste uge var kaldt i samråd, var det helt centrale punkt korrespondancen mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Radio- og tv-nævnet. Sidstnævnte udpegede Radio Loud som vinder i det meget omtalte DAB-udbud, men indtil nu har nævnet vogtet over korrespondancen, som ikke engang kulturministeren har mandat til at udlevere til Folketingets politikere.

Men nu er nævnet vendt på en tallerken, for nu må medlemmer af Kulturudvalget godt se korrespondancen, som forventes at kunne kaste lys over, hvilke overvejelser der lå bag udnævnelsen af Radio Loud som vinder. Det skriver bl.a. Mediawatch, der også fortæller, at politikerne vil tage stilling til, hvilken type undersøgelse der skal igansættes.

I et brev til Joy Mogensen, som Politiken bringer et uddrag af, lyder det bl.a. sådan her:

»I overensstemmelse med anmodningen vil nævnet stille den interne, skriftlige korrespondance til rådighed for kulturudvalgsmedlemmerne til gennemsyn i fortrolighed, hvilket indebærer, at dokumenterne ikke fjernes fra rummet, kopieres, fotograferes eller lignende«, skriver nævnets formand, Caroline Heide-Jørgensen, i brevet, der understreger, at det ikke er, »fordi der på nogen måde er særligt følsomme oplysninger i korrespondancen.«

Beskeden vækker begejstring hos flere politikere.

»Oplysning er altid godt, og vi kan komme lidt dybere ned i, hvad der egentlig ligger til grund for det endelige valg i forhold til pointafgivning og vægtning,« siger Birgitte Bergman, der medieordfører for de Konservative, til Mediawatch.

Forløbet om DAB-udbuddet er aldrig blevet undersøgt til bunds. Ombudsmanden har afvist at gå ind i sagen, og folkene bag Radio24syv mistede økonomisk opbakning til at føre en retssag. Rigsrevisionen har kigget overordnet på elementer i sagen, men har ikke fundet ulovligheder.

Derfor har et flertal uden om regeringen i den seneste tid krævet at se papirerne. Flere partier afviste en advokatundersøgelse og ønskede i stedet en parlamentarisk undersøgelse, hvor det er politikerne selv, der foretager undersøgelsen og altså får direkte adgang til dokumenterne.

Formanden for Kulturudvalget, Christian Schmidt, har årtiers parlamentarisk erfaring både som minister og folkevalgt. Han forklarede under samrådet i sidste uge, at han ikke umiddelbart kender til fortilfælde, hvor Folketinget ikke må få adgang til denne type dokumenter i fortrolighed.

»Jeg har aldrig oplevet det før,« sagde han.

»Det er jo gak-gak,« sagde DFs fungerende medieordfører, Morten Messerschmidt,  under samrådet, mens forløbet fik Naser Khader (K) til at kalde Radio- og tv-nævnet for mere lukket end PET.