Musik og erotik

Bøger: Færøblues – Drengen med celloen Lisbeth Nebelongs roman »Færøblues« – bind to i trilogi om det dansk-færøske kulturmøde – rummer indlevet skildring af et ungt kunstnersinds drømme og savn, men den taber nerve undervejs.

Bølger af stærke oplevelser, savn, fortielser, musik og erotik bryder frem i erindringen.

Når faren var på havet, var morens hjerterytme grundtonen i den følsomme, færøske dreng Káris liv i 60ernes og 70ernes Tórshavn.

Tilbageskuende indser den nu kendte cellist – da han på en gæsteoptræden i 2000 vender tilbage til Færøerne – at han gennem hele sit liv har været underlagt matriarkatet. Káris savn af faren og angsten for at miste ham var konstant, og det blev gradvist mere magtpåliggende at få svar på spørgsmålet, om han faktisk var hans biologiske far.

Fortid og nutid mødes i cellistens identitetssøgende og kriseprægede sind, ligesom tradition og modernitet konfronteres i Nordatlanten i Lisbeth Nebelongs roman »Færøblues – Drengen med celloen«, som er et selvstændigt bind to i en planlagt trilogi om det dansk-færøske kulturmøde. Første bind, »Når engle spiller Mozart«, der udkom i 2003, var Lisbeth Nebelons skønlitterære debut.

Med den indlevede skildring af Káris drømme og savn, kærligheden til den danske pige Lisa, det problematiske forhold til moren – og i kontrast hertil den varme og forstående farmor – trawlerturen i Nordatlanten og den spirende selvforståelse viser Lisbeth Nebelong evne til at fange det unge sinds gradvise modning. Det er først, når der skrues op for kontrasterne i form af Káris møde med og forhold til den italienske spillelærerinde for viderekomne, Novella, at det begynder at blive forudsigeligt og mindre ægte i tonen.

Det har øjensynlig været forfatterens ønske at vise, at der skulle noget voldsomt til for at bane vejen for Káris valg af den musikalske karriere. Men det bliver et konstrueret, samtidigt møde med musik og erotik, der ikke virker helt troværdigt. Replikker og billedsprog tangerer i passager det banale, og romanen mister gradvist nerve. Da Kári med kone og børn vender tilbage til Færøerne på gæsteoptræden, er der lagt op til, at han forliger sig med sin skæbne, der er ikke længere grund til at holde fast ved gamle traumer. Som det hedder i romanen: »I en globaliseret verden, hvor kulturer og normer konstant forandrede sig, var mennesket forvandlet til nomade; en pilgrim på endeløs vandring efter noget at holde fast i og tro på«. Men det er en meget åben slutning, hvor man ikke synes at være kommet tæt nok på den voksne hovedperson. Derfor ligger der nu et forventningspres på forfatteren.

Men måske er der allerede skyllet nye, salte bølger og erkendelsens vinde ind over det følsomme sind. Det vil bind tre fortælle os.