Moralske fortællinger

Fint disponeret udstilling af William Hogarth, der var en af 1700-tallets store skikkelser i engelsk kunst, skildrer, hvor galt det kan gå i livet. Kobberstikkene er stadig aktuelle.

1404kulHOGARTH.png
Foto: Pressefoto. Så vildt går det for sig i »Gin Lane« i William Hogarths fremstilling fra 1751. Pressefoto
Læs mere
Fold sammen

Verden er en scene. Og scenen er sat i storbyen. Tiden er London i 1700-tallet. Gravøren, tegneren og maleren John Hogarth (1697-1764) fastholder sine iagttagelser af bylivet. Det er ikke et kønt syn.

Hogarth gengav livet på værtshusene og bordellerne og under maskerader, der blev anset for særligt farlige, fordi deltagerne kunne skjule deres identitet og deres stand, og han skabte udpenslede fantasier over de grusomheder, mennesker kan påføre hinanden og ikke mindst dyrene.

Statens Museum for Kunst har samlet eksempler fra nogle af hans mest kendte og karakteristiske serier i en meget fin ophængning, der giver plads til de enkelte fortællinger og kobler dem tematisk med beslægtede billeder. Det er for eksempel historierne om luderens og levemandens sørgelige liv og endeligt, og det moderne ægteskabs fallit. Der er ingen formildende omstændigheder blandt dårerne på narreskibet. Det kan være, der er scener, hvor personerne morer sig, men latteren er hul, morskaben kunstig og konsekvenserne fatale.

I sine fremragende, meget detaljerede kobberstik med mange mindre fortællinger, der understøtter billedernes store fortællinger, portrætterer William Hogarth sin samtid og dens velvoksne problemer med prostitution og alkoholmisbrug, hvor der i Hogarths perspektiv ikke er noget tvivl om, at drikkeriet er årsagen til problemerne. Det er spiritussen, der resulterer i fattigdom, prostitution og vold. Billederne er fri for slumromantik, blottet for fascination af de skæve eksistenser og kynisk walk on the wild side-stemning. Det er alvor.

Byen er scenen

William Hogarth reflekterede selv over sin rolle som kunstner og sin arbejdsmetode, som man kan se på udstillingen. Fine billeder gengiver et alfabet over hans virkemidler, og han skelnede skarpt mellem karakteren og karikaturen. Vi kan synes, hans greb oftest er satirens, men selv de moralsk fordærvede skikkelser i hans store persongalleri er mere facetterede end som så. Også derfor bliver de så nærværende.

Ophængningen understreger, at Hogarth så verden som et teater, og personerne på scenen som skuespillere i et billede af livet gengivet ud fra en tanke om, at det er synd for menneskene. Udstillingen tager udgangspunkt i, at storbyen, der på Hogarths tid var vokset til mere end 600.000 indbyggere, er et gennemgående motiv. Byen er scenen. Også på den måde har Hogarth-udstillingen en relevans for vores tid.

Hvor København for ikke så mange årtier siden var et spørgsmål om infrastruktur og om at komme til eller fra arbejde og til fritidsinteresser, der for sportens vedkommende typisk var henlagt til idrætsanlæg og svømmehaller, er hovedstaden i dag en scene for et rigt udeliv. Mennesker mødes på torve, forældre tager deres børn med i parker, idræt er blevet til bevægelseskultur og løb langs Søerne, der er fester, events og almindeligt drikkeri i gaderne de fleste weekender osv. osv. Denne måde at bruge byen på kan man genfinde i Hogarths omkring 250 år gamle billeder.

Hvem: William Hogarth

Hvor: Statens Museum for Kunst

Hvornår: Tirsdage-søndage 11-17, onsdage tillige til 20. til 7. august