Mette Bock: »Jeg mener, at han har de rigtige kompetencer«

Portræt af kultur- og kirkeminister fra Liberal Alliance Mette Bock. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Mener du, at særlige forhold gør sig gældende, siden du – højst usædvanligt – har valgt at udnævne den afgående direktør som bestyrelsesformand?

»Jeg har udpeget Henning Kærsgaard, fordi jeg mener, at han har de rigtige kompetencer og et bredt forankret netværk, som vil komme teateret til gode. Han kender både teatret og lokalområdet godt og er derfor den rigtige person til at lede bestyrelsen på Aarhus Teater. Hvis noget særligt forhold gør sig gældende er det, at Henning Kærsgaard har gjort det særdeles godt for Aarhus Teater i sin tid som direktør, og jeg regner med, at han også som bestyrelsesformand vil have teatrets sunde udvikling såvel kunstnerisk som økonomisk som sin førsteprioritet.«

Henning Kærsgaard skal føre tilsyn med beslutninger, som han selv har taget. Mener du, at det er uproblematisk?

»Ja. For Henning Kærsgaard er ikke det eneste medlem af bestyrelsen. Jeg forventer, at alle bestyrelsesmedlemmer er interesserede i, at teatret udvikler sig kunstnerisk visionært og økonomisk solidt, og hele bestyrelsen til hver en tid forholder sig konstruktivt kritisk til de beslutninger teatrets daglige ledelse træffer. Med hensyn til at føre tilsyn på offentlighedens vegne, så er bestyrelsens opgave først og fremmest at varetage teatrets interesser. Offentlighedens tilsyn varetages af staten, der hvor staten er offentlig hovedtilskudsyder. Men bestyrelsen er naturligvis forpligtet til at sikre, at teatret lever op til de betingelser, der knytter sig til statens tilskud.«

Ministeren svarede via mail.