Megafon

»I Saudi-Arabien kan kvinder stadig ikke stemme, og de kan ikke forlade huset uden, at et mandligt medlem af familien går med dem. Der er ingen vestlig kampagne for at kæmpe for deres rettigheder, som vi så det blive aktiveret mod Sydafrikas racisme.«

Historikeren og kommentatoren Anne Applebaum spørger om, hvorfor vi ikke har set vestlige kampagner mod behandlingen af kvinder i muslimske lande. I Washington Post. Foto: AFP

»Fornemmelsen af Øvigs fascinerende sympati for gruppen og dens verdensbillede næres af mange kilder, men det varer længe, før man opdager den, formentlig fordi beretningen også rummer så mange og så detaljerede beskrivelser af bandens afstumpede adfærd.«
Arne Hardis skriver om Peter Øvig Knudsens forbløffende sympati for Blekingegadebanden. I Weekendavisen.

»Hvorfor har Peter Øvig i sine bøger ikke behandlet den danske venstrefløjs positive holdning til Blekingegadebanden efter afsløringen? Den hører da i dén grad med til historien ... banden var omfattet af en forbløffende velvilje, der afslørede sig i en udbredt modvilje fra venstrefløjens side mod dem, der skrev kritisk og afslørende om bandemedlemmerne.«
Journalist Bo Bjørnvig. I Weekendavisen.

»Åh, hvor ville jeg dog gerne være et godt menneske, ligesom Karen Jespersen. Åh, hvor ville jeg dog gerne kunne sige sammenhængskraft med »a«. Men jeg er simpelthen for ond til at være socialist. Jeg er og bliver et syndigt menneske, der mener, at folk skal have lov til at gå deres egne veje og gøre deres egne fejltagelser, ligesom jeg skal have lov til at gøre mine.«
Edith Thingstrup cand. theol. om at være et godt menneske. I netavisen 180 grader.