Megafon!

»Evnen og viljen til at begå mord på uskyldige er et biologisk betinget karaktertræk, som vi alle – og særligt mandekønnet – besidder.« Den amerikanske psykiatriprofessor J. Anderson Thomson om det psykologiske afspekt af selvmordsterrorisme. I Kristeligt Dagblad.

»Der er en stor gruppe unge, som myndighederne aldrig har fået fat i. De unge er en tikkende bombe, og vi har ikke set det sidste til dem.«

Integrationskonsulent Mohammad Rafiq forklarer, hvorfor indvandrerbander vil være iskolde over for justitsminister Lene Espersens forslag om øgede straffe for våbenbesiddelse.

»Når erhvervsledere endelig skriver noget, er det skrevet af andre, dvs. dikteret til journalister, der lægger sig efter det neutralt livløse, der gør det ud for sandhed og objektivitet. Det er sølle. Det er fattigt, men i dag er det nok at tjene penge og lade sig interviewe. I stedet må teologer, præster, humanister, lærere, gymnasiefolk, biskopper, professorer, lektorer, journalister, kunstnere, freelancere, digtere, meningsdannere, filosoffer, historikere, forfattere, spinatfugle, skønånder etc. etc. tage sig af kulturen og alt, hvad der har navn af ånd. Til beskeden hyre. Til usselt honorar.«

Ulrik Høy om det herskende forhold mellem mådeligt aflønnede skriftkloge på den ene side og åndløse, pengefråsende erhvervsledere på den anden side. I klumme i Weekendavisen.

»Folk i nødhjælpsorganisationerne er hverken mere eller mindre helgener end os andre. De arbejder for virksomheder, hvis formål tilfældigvis har et mere uegennyttigt islæt. Derfor kan det vel heller ikke undre, at medarbejdere går efter at hæve, hvad de mener tilkommer dem.«

Rasmus G. Kristensen, direktør for kommunikationsbureauet Integral, kommenterer balladen om den nu fhv. Røde Kors-chef Jørgen Poulsens fratrædelsesordning. I Politiken.