Megafon!

»Det var (...) ikke Muhammeds intention at grundlægge en teokratisk eller religiøs stat under mullahernes ledelse. Han skabte en demokratisk, civil stat, hvor alle havde samme rettigheder og pligter.«

Mohammad Habash, medlem af det syriske parlament og leder af Islamisk Studiecenter i Damaskus, fortæller om »det rige islamiske eksperiment« på profetens tid. Kommentar i Politiken.

»Tvillingetårnene i New York ragede op over alt andet som et symbol på magt og storhed. Det samme gjorde spiret på Vor Frue Kirke i København anno 1807. At se det spir bryde i brand og synke i grus undergravede moralen hos civilbefolkningen.«

Historikeren Ulla Tofte, leder af Golden Days, drager historiske paralleller i anledning af 200-året for Københavns bombardement. I Politiken.

»Det er hævet over enhver tvivl, at den jødiske lobby eksisterer, men der er ingen sammensværgelse. Det hele foregår ret åbent, og jøder er meget stolte over det forhold, at de kan øve indflydelse på amerikansk politik og kultur.«

Forfatteren Steven M. Cohen om USA og jødisk identitet. I Kristeligt Dagblad .

»På et tidspunkt, da præsidenten påén gang burde kere sig om sit politiske eftermæle og skabe fundamentet for de republikanske ambitioner om at bevare præsidentposten, fremstår George W. Bush som en præsident, der har mistet den politiske retningssans, og det samme gør indtil videre hans potentielle arvtagere.«

Leder i Morgenavisen Jyllands-Posten.

»Hans styrke som leder i DNSB er hans råstyrke og vedholdenhed. Der er mange nederlag forbundet med at være nynazist i Danmark, men det generer ham tilsyneladende ikke at være upopulær.«

Forskningsassistent Rune Karpanschof, Sociologisk Institut i København, forsøger en karakteristik af nazilederen Jonni Hansen. I B.T.