Megafon!

»Statsministeren er så smart, at han risikerer at miste troværdighed ...

Hjemvendt fra en lang og sikkert velfortjent sommerferie lammede han i weekenden oppositionen ved at love effektiv kræftbehandling, renovering af landets skoler og plejeboliger, øget indvandring af veluddannede samt lavere skat til de lavest lønnede. Med den udmelding har han stort set overflødiggjort Socialdemokraterne.«

Ledende artikel om Anders Fogh Rasmussens evne til at stjæle de politiske modstanderes mærkesager. I Kristeligt Dagblad.

»Rygning på enkeltmandskontorer er undtaget fra forbuddet, hvorfor? Fordi enkelte folketingsmedlemmer insisterede på at kunne forsætte med at ryge på deres kontorer. Rygning på de små bodegaer er fortsat tilladt, hvorfor? Fordi det er det også i Spanien. Børn må forsat sættes i dagpleje i lokaler, hvor der har været røget, hvorfor? Fordi man var bange for at miste dagplejemødre. Tjenere kan fortsat tvinges til at arbejde i røgfyldte rum, hvorfor? Fordi nogle politikere selv ville have lov til at ryge på restauration.«

Overlæge Inge Haunstrup Clemmensen og miljøkonsulent Henrik Hansen i kronik om den inkonsekvente rygelov. I Jyllands-Posten.

»Regeringen prøver at luske udenom og sige: Det er ikke noget, vi skal diskutere. Men det er i høj grad noget, vi skal diskutere. For gik det galt, simpelthen fordi det ikke kunne lade sig gøre, eller var det på grund af fejl? ... Det er umodent bare at trække sig ud, og det er fejt at lyve, som regeringen gør. For det er det, den gør. Jeg frygter, at det vil lægge gift for befolkningens engagement.«

Professor Uffe Østergaard, der ønsker konsekvenser af Danmarks deltagelse i Irak-krigen. I Information.

»Vores samfund har udviklet sig fra at være et velfærdssamfund til at være et velværesamfund. Man kan sige, at Foghs oprindelige tanker om en minimalstat har forandret sig til en statsform, hvor der hele tiden sættes rammer for borgerne. Man har fra de borgerlige politikeres side opgivet tanken om, at folk selv ved bedst.«

Dekan ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Lars-Henrik Schmidt, om det offentliges voksende indblanding i den enkelte danskers liv. I Politiken.