Megafon

»De er indvandrede , de er mange , de er slimede, og de er brune.

De formerer sig værre end rotter og parrer sig med vores egne af slagsen, hvis de da ikke som hermafroditter blot befrugter sig selv og dermed mister incitamentet til at lade sig integrere i den danske fauna. De lukrerer på de danske haver, marker og i skovene. Ja, de ikke bare lukrerer, de fortærer alt, hvad de ser på deres vej.«

Forsidemening om danske politikernes store engagement i bekæmpelsen af den iberiske skovsnegl. I Politiken.

»At søge udstedt et religiøst dekret i Mellemøsten imod en dansk politiker eller en dansk avis, er så forstemmende dumt, at det først og fremmest er en ubehagelig påmindelse om, hvilke konflikter der venter i fremtiden, når integration af radikale muslimer er så umulig, som den forekommer at være.«

Leder i Kristeligt Dagblad om visse danske muslimers problematiske forhold til demokratiets spilleregler og normer.

»Den forsimplede snak om »krigen mod terrorisme« slører det faktum, at der er voksende uenighed mellem de forskellige islamiske militser.«

Månedsbladet Le Monde Diplomatique advarer mod en alt for sort/hvid verdensopfattelse.

»En grundlæggende forudsætning for at kunne forstå islamisk motiveret terrorisme er en evne til at tænke flere tanker samtidig. Efterretningerne om terrorismetruslen bliver stadigt mere forenklede og tendentiøse, hvilket bidrager til at vulgarisere debatten. Der findes ikke nogen enkel forklaringsmodel og ingen sort-hvide svar.

To tidligere analytikere ved den svenske efterretningstjeneste, Säpo, Maria Bjernevi og Thom Thavenius, er ude i samme ærinde. I Dagens Nyheter.

»Det var i gamle dage, at højre/venstre havde noget at gøre med, hvor meget man ville fordele samfundets indkomst. I dag handler det alene om, hvor meget man ser islam som en trussel.«

Michael Ruge, Hillerød, reflekterer over, hvorfor Ny Alliance fortsat vil blive kaldt et midterparti, selv om det angiveligt har landet mest reaktionære og samfundsnedbrydende skattepolitik. I kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten.

»Jeg er dybt skuffet over en mand som Tøger Seidenfaden, som jeg jo har haft en lille smule forkendskab til, fordi jeg havde en lille smule kendskab til hans mor, som jo egentlig sluttede som præst, og hvor hun jo havde - vil jeg sige trods alt - et reelt forhold til det, som er det bærende i dansk kultur, nemlig kristendom og danskhed. Men hendes søn - der jo ikke er ubegavet - har forskrevet sig til pjattet, formentlig også for at få magt og gøre sin karriere på Politiken.

MF Søren Krarup om Politikens chefredaktør, Tøger Seidenfaden, i et interview i Politiken om Politiken.