Megafon!

»Jeg er dybt frustreret over at skulle have disse unge kriminelle mennesker som naboer. Jeg har en datter på syv år, som jeg ikke ville turde have i min lejlighed med disse unge mennesker som naboer.«

Kim Schustin i Nyhedsavisen om udsigten til, at han kan blive nabo til et nyt ungdomshuset på Stevnsgade på Nørrebro.

»Samvittighedens rettigheder kan ikke underlægges lovgivning, hvor velment det end måtte være.«

Ærkebiskopperne Rowan Williams af Canterbury og John Sentamu af York i et åbent brev til den engelske premierminister Tony Blair, skriver The Guardian. Brevet blev bragt som et indlæg mod homoseksuelles ret til at adoptere.

»Vi er ved at udvikle et parallelsamfund i Gellerup, hvor man kan angribe politiet og kaste med bomber. Islam er en religion for analfabeter.«

Søren Quist Rasmussen til et borgermøde i Århus om udsigten til en stormoské i Gjellerup, skriver Politiken. Søren Quist Rasmussen var ved sidste kommunalvalg i Århus opstillet for listen »Århus mod Moskéen.«

»Den sidste uges tid har igen vist, at historier fra Den Kolde Krigs tid stadig kan rydde avisforsider - vel at mærke især når der er tale om `agent'- og `spion'-fabuleringer. Det er trist, at der i medier og offentlighed langt fra er samme opmærksomhed om nuanceret, ikke-personfikseret historisk udforskning af nok så væsentlige, men mere komplekse begivenheder og mekanismer under Den Kolde Krig. Dem kunne vi sikkert lære mere af, også ved håndteringen af det 21. århundredes akutte udenrigspolitiske konflikter.«

Historieprofessor Poul Villaume i Information om historieprofessor Bent Jensens beskyldninger mod journalist Jørgen Dragsdahl for at have været sovjetisk agent i 1980erne.