Megafon

For at vold skal være underholdende på film, skal det være godt lavet og indgå i handlingen på en meningsfuld måde.

Vold på film befinder sig ofte i et grænseland ligesom kunst: For at være godt skal det på en eller anden måde være provokerende, udvide grænser, være noget man ikke har set før.

Rikke Schubart, filmforsker lektor ph.d. i Politiken

Jeg vil ikke sætte hverken mine folk eller maskiner på spil. Det der med at arbejde bag en politibeskyttelse og 200 mennesker der kaster brosten, det vil jeg slet ikke være med til.

Jørn Arrild, afdelingsleder nedrivningsfirmaet Kingo, om den forestående nedrivning af Ungdomshuset på Jagtvejen i B.T.

Myndighederne kan godt lide mig, eftersom Kina får megen kritik for sin håndtering af menneskerettighederne. Så kan de pege på mig som et eksempel på friheden i landet.

Jin Xing, transseksuel danser og samfundskritiker, i Politiken.

Jeg tror, at folk vil det sted hen, hvor de får den bedste behandling, uanset om det er i Hillerød, København eller Stockholm. Men hvis vi taler om akutte skader, vil folk gerne have hjælp tæt på eget hjem, og derfor er det altid det muliges kunst at få puslespillet til at gå op.

Leila Linden (S) medlem af regionrådets udvalg for den ny hospitalsstruktur i region Hovedstaden i JyllandsPosten.

Et historiebevidst menneske er et tryggere menneske, fordi det ved, at det har rødder at stå fast med. Så får man mod til at planlægge fremtiden og handle i nutiden. Det kaldes at være omstillingsparat.

Marie Holst, historielærer, i JyllandsPosten.