MEGAFON

»Det er påfaldende, at konfirmationens indførelse og den pietisme, som prægede perioden, passer ret godt sammen med statens vitale interesser. Gennem troen håbede man at kunne styrke loyaliteten over for den enevældige konge.

Derfor foreslog militæret konfirmationen indført af disciplinære grunde.«

Religionssociologen Niels Reeh har i en ny afhandling undersøgt, hvordan hensynet til statens forsvar har præget religionsundervisningen i Danmark gennem mere end 200 år.

I Kristeligt Dagblad

»Derfor vælger jeg tavsheden. Har jeg intet på hjerte, må jeg ganske enkelt holde min kæft. Og det, kære læser, bliver så mit ønske for 2007. Gid ligegyldighederne forbliver usagte, og at dem, der ikke har tilstrækkeligt indsigt til at berige omverdenen emd deres synspukter, ville vælge tavsheden.«

Journalist, studievært på TV2 News, Lotte Mejlhede, frygter mere for den laveste fællesnævner i folkedybet end for ekspertvældet.

I MetroXpress

»Men manden har humor - for det er da sjovt, at en liberal statsminister vælger at gøre socialdemokraternes hofpoet Oskar Hansens ord fra sangen 'Danmark For Folket' til sine: 'Plads for os alle ved samfundets bord'. Det sagde han faktisk ...«

Sofie Rud, politisk journalist, TV2, om

Anders Fogh Rasmussens nytårstale.

I dato

»Du kan ikke se eller fornemme, hvornår du er anerkendt. Hvis du endelig skulle komme i nærheden af målet, vil du opdage, at det for længst er ændret. Det er umuligt at nå derhen. Man skaber i princippet en ny slaveposition, hvor man hensætter alle individer i usikkerhed.«

Rasmus Willing, redaktør på antologien »Fordringen på anerkendelse«, der tager afsæt i filosoffen Løgstrups tanker om alle menneskers krav på anerkendelse.

I Politiken