Medieforhandlinger i afgørende fase: Her er de sidste knaster mellem regeringen og DF

Regeringen og Dansk Folkeparti bliver måske i dag enige om en ny fem-årig medieaftale. Der forhandles om bl.a. public service-puljens størrelse, mediestøtte og sammensætningen af DRs bestyrelsen.

DR skal over fem år spare 20 pct. Det er regeringen og DF enige om. Men på andre punkter - bl.a. spørgsmålet om Radio24Syv - er der stadig ikke fuld enighed. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Kulturminister Mette Bock (LA) og Dansk Folkeparti mødtes torsdag formiddag til det, der kan blive sidste runde i langstrakte forhandlingerne om en ny fem-årig medieaftale.

Parterne er på forhånd enige om, at DR de kommende fem år pålægges besparelser på 20 pct., samt at licensen udfases i 2022, og at DR derefter finansieres over skatten, men de er fortsat uenige på flere punkter, som man nu forsøger at forhandle på plads.

Det gælder bl.a. størrelsen af den såkaldte public-service-pulje, som hidtil har finansieret produktion af dansk drama til bl.a. DR og TV 2. Puljen skal fremover være åben for andet kulturindhold og til indhold til andre medier end TV. Regeringens udspil er en pulje på 220 mio. kr. mod i dag 35 mio. kr.

Parterne forhandler også om, hvordan bestyrelsen for DR fremover skal se ud. Regeringen ønsker en professionel bestyrelse, mens DF ønsker at fastholde en model, hvor partierne indstiller medlemmer af bestyrelsen.

DF og regeringen er også uenige om mediestøtten. Regeringen ønsker bl.a. at give digitale medier momsfritagelse, sådan som aviserne har det, men DF mener, at ordningen skævvrider mediemarkedet, og at momsfritagelse til nye medier kan være i strid med EU-regler. Parterne forhandler også om at styrke støtten til aviserne uden for hovedstaden.

Man diskuterer også besparelser på Radio24Syv, som DF ønsker at flytte fra København til Østdanmark. Et andet forhandlingspunkt er besparelser på TV2s regionalkanaler, som er finansieret af licensen.

Inden mødet sagde Dansk Folkepartis mediepolitiske ordfører, Morten Marinus, til TV2, at et kommende medieforlig ikke indholder en nedlæggelse af FM-båndet, som der ellers var lagt op til. Det vil mange bilejere formentlig sætte pris på, fordi de dermed slipper for skifte bilradioen ud.

Ikke noget bredt forlig

Mette Bock måtte i sidste uge opgive et bredt forlig, da de øvrige partier ikke ville acceptere hendes nye forhandlingsramme med tre ultimative krav.

Først meldte Enhedslisten, Alternativet og de Radikale fra tirsdag og derefter fulgte SF og Socialdemokratiet, som ikke ville sige ja til den nye ultimative forhandlingsramme.

De to af punkterne i forhandlingsrammen skulle komme oppositionen i møde: 380 mio. kr. ekstra til den såkaldte public service-pulje, som skal sikre produktion af dansk indhold, samt en afgift på to pct. på udenlandske streamingtjenesters omsætning i Danmark, som skal bruges til produktion af dansksprogede udsendelser.

Det tredje punkt var regeringens stærke ønske om at sælge af 40 pct. af TV 2.

Mette Bock har måttet opgive et salg af TV 2, fordi Dansk Folkeparti ikke vil være med til det, men hvad der sker med to øvrige punkter i hendes ultimatum er uklart. DF har sagde i sidste uge, at man ikke kunne regne med de 380 mio. kr. ekstra til public service-puljen, hvis de andre partier ikke sagde ja til ministerens ultimatum.

Ifølge oppositionen betyder regeringens oprindelige udspil til et medieforlig, at public service-området mister 1,1 mia. kroner over fem år, primært fordi DR skal beskæres med 20 pct..

Forhandlingerne torsdag starter kl. 11 og resten af dagen er åben til forhandlinger.