»Mange klager over, at vi taler hen over rulleteksterne«

En kanalspeaker er det tætteste, man kommer på DRs officielle stemme. De har været med helt fra Statsradiofoniens ydmyge begyndelse, men deres måde at gribe opgave an på beskriver DRs skiftende forhold til danskerne.

Foto: Svend Aage Mortensen