Kulturministeriet sparede kun 20 mio.kr

Kulturministeren skar 20 millioner ned på kulturområdet fra 2001 til 2006. Det konkluderer en ny analyse, der derved ligger tættere op af Kulturministeriets egne tal end den revisionsrapport, der før jul satte samme besparelse til 386 mio. kr.

Der var godt gang i talgymnastikken før jul, da revisionsfirmaet KPMG i sin rapport lavet på foranledning af Foreningen for danske Sangskrivere og Komponister (DJBFA) anslog, at kulturministeriet skar ned på kulturen med 386 mio. kr. fra 2001 til 2006. Kulturministeriet svarede, at de tværtimod havde tilført området 45 mio.kr. Forvirringen var total, og nu kommer en analyse, der giver et nyt bud på, hvad der er op og ned i tallene. Redaktør af nettidsskriftet Søndag Aften og tidligere Skole- og kulturborgmester i Københavns Kommune Tom Ahlberg konkluderer i sin analyse, at det rigtige tal er en besparelse på 20 mio. kr, svarende til 0,5 procent af kulturministeriets budget. Han nævner pristalsreguleringerne, hvor meget en institutions budget bør stige fra år til år, som en fejlkilde i debatten. Men han påpeger blandt andet også at ressortændringer i Kulturministriet og biblotekslovens øgede bloktilskud spillede en stor rolle i budgettet.

Brian Mikkelsen hilser den nye analyse velkommen.

"Jeg konstaterer med glæde, at Tom Ahlberg deler min kritik af KPMGs tendentiøse rapport. Det har hele tiden været min holdning, at KPMGs arbejde udgjorde et uholdbart grundlag for diskussion af kulturbudgetterne, og jeg beklager, at DJBFA samt enkelte journalister tog deres rapport for gode varer. Jeg er imponeret over Tom Ahlbergs grundige og seriøse arbejde, og jeg håber, at det kan være med til at skrinlægge alle de forkerte påstande om massive nedskæringer, som oppositionen fremsætter.

Kulturordfører fra De Radikale Elsebeth Gerner Nielsen er uenig.

»Jeg mener ikke, at det tal kan bruges til særligt meget. Hvis man tager udgangspunkt i kulturministeriets egne beregninger, så kan man sige, at faldet er på 100 mio. kr. Men det skal ikke skille os ad, om det er 20 mio. eller 100 mio. kr. Det, man kan konstatere er, at den stigning, der var i Kulturministeriets budget fra midt i 90erne, er stoppet med denne regering. Det, den nuværende kulturminister har gjort, er at flytte rundt på pengene. Der er blevet flere penge til projekter, han har iværksat frem for, at der er penge i kulturinstitutionerne.«

Men kulturordfører fra Venstre Ellen Trane Nørby mener, at de 20 mio. kr. kommer tæt på sandheden.

»Det giver et langt mere retvisende og troværdigt billede af situationen. Tom Ahlberg har en indsigt på kulturområdet, som han har efter mange år, hvor han har beskæftiget sig med emnet,« siger hun.

Kulturordfører for Socialdemokraterne Mogens Jensen har sympati for Tom Ahlbergs udregninger, men han afventer et kommende udredningsarbejde om kulturministeriets budgetter i 90erne og frem til nu, der er blevet sat i værk på baggrund af KPMGs revisionsrapport.

»Uanset Tom Ahlbergs beregninger, som godt kan passe med udgangspunkt i de statslige tal og regulering, så er det et udtryk for en kulturminister, der ikke formår at udvikle og forsvare sit ressortområde. Det er den sørgelige historie omkring økonomien under Brian Mikkelsen,« siger han.