Kultur på spidsen

I denne uge blev kulturdækningen i Danmarks Radio endnu en gang udsat for kritik.

Denne gang fra Det Danske Akademi, der i en skarp udtalelse med direkte reference til DR skriver, at akademiets medlemmer er foruroligede over, »at mulighederne for at møde ældre og nyere kunstneriske udtryksformer gennem de elektroniske medier er blevet voldsomt reduceret«.

Denne udtalelse er blot med til at cementere det enorme pres, den gamle statsradiofoni er under, fra en række kanter for at svigte public service-dyderne og kvaliteten i for eksempel kulturdækningen.

DR ligger, som DR har redt – ingen tvivl om det – men der er et aspekt i den hidsige debat, som stort set ikke er blevet berørt, hvorfor det vil være på sin plads her at rette lyset mod en anden dansk public service-institution, nemlig TV 2.

Der er en tendens til at glemme, at TV 2 faktisk også er underlagt stramme public service-krav, hvor det blandt andet hedder, at TV 2 skal tilbyde »et bredt udbud af programmer, som omfatter nyhedsformidling, oplysning, kunst og underholdning«, og at TV 2 skal »formidle dansk kunst og kultur, herunder den danske kulturarv«.

Jovist, TV 2 modtager ikke længere licenspenge (hvor DR som bekendt får i omegnen af 3,2 mia. om året), men public service-kravene for at kunne bruge sendetilladelsen er der stadig.

Derfor er det vel på sin plads – tidens hidsige debat in mente – at se lidt nærmere på, hvordan TV 2 så forvalter sine forpligtelser, når det gælder kulturdækningen.

I sin public service-redegørelse for 2006 bliver tilgangen til kultur slået fast med syvtommersøm: »For TV 2 har det været en ideologi, at kanalen i dækningen af smalle emner breder emnet ud til så stort et publikum som muligt. TV 2 arbejder derfor med at integrere emner inden for f.eks. kultur, kunst, musik, kirkelige og etniske emner i den daglige flade,« hedder det.

Med andre ord: kunst og kultur er smalt stof, der så gnidningsfrit som muligt skal proppes ind i brede, strømlinede nyheds- og underholdningsprogrammer som »Go’Morgen Danmark« og »Go’aften Danmark«. Er man særlig interesseret i eksempelvis film, litteratur eller musik kan man således skyde en hvid pil efter specialprogrammer.

TV 2 fortsætter i sin redegørelse med at liste programmer op, som man har sendt i årets løb, og som man bl.a. vil kategorisere som kulturstof. På listen finder vi en reportageserie om Tivoli, en reportageserie fra Skanderborg Festival, en reportageserie fra Knuthenborg Safaripark og et antal programmer, der går bag aktuelle biograffilm.

Næsten helt grinagtigt bliver det, når TV 2 under redegørelsen for, hvordan man dækker det kirkelige stof, fremhæver, at søndagsfilmen i påsken var thrilleren »Signs«, hvor, som det formuleres »Mel Gibson spiller hovedrollen som den tidligere præst Graham Hess, der har mistet troen på Gud, og som bliver mødt af forskellige tegn«.

Det er helt tydeligt, at TV 2 lever i en kommerciel virkelighed, hvor man gør alt for at bøje og tilpasse public service-begrebet. Det er sådan set forståeligt nok, for hvis du skal skabe en mainstream sendeflade, der tiltrækker mange seere, skal alting »formateres« og indtænkes i »programflows«, som det vistnok hedder på TV-lingo – og TV 2 laver bestemt mange glimrende programformater.

Problemet er, at det udvander public service-begrebet og skaber en situation, hvor DR i sin evige konkurrence med TV 2 ikke kan følge trop. For hvis TV 2 i ramme alvor kan sige, at man opfylder sine public service-forpligtelser ved bl.a. at sende en thriller med Mel Gibson i hovedrollen, hvorfor skulle DR så ikke kunne bruge samme argumentation?

Enten bør man derfor rette en lige så stor kritik mod TV 2 for – i lighed med DR – at svigte kulturdækningen, eller også burde man måske snarere helt droppe public service kravene til den kommercielle aktør på Kvægtorvet i Odense.

Så kunne man i stedet revitalisere og kvalitetssikre DRs public service-forpligtelser, uden at Plummer og co. hele tiden så sig nødsaget til at konkurrere med en TV-station, der reelt er langt mere kommerciel, end den er public service.

Kultur på Spidsen sætter hver fredag sin spids

på en aktuel kulturdebat fra ind- eller udland.