Kultur i stedet for lykkepiller

Pilotprojekt med Kultur på recept med i satspuljen. Mærkesag for Alternativet, der for partiet handler både om helbredelse og værdier.

Et nyt pilotprojekt skal forsøge sig med Kultur på recept. Fold sammen
Læs mere
Foto: WAEL HAMZEH

En ud-af-kroppen kunstoplevelse, en tur i biffen eller korsang med ligesindede. Kan det erstatte antidepressiv medicin og løfte tungsindet fra folk, der er på vej ned i en depression?

Det tror man på hos Alternativet, hvor man i sidste uges satspuljeforlig fik gennemført, at otte milioner kroner går til et forsøg med kultur på recept over de næste tre år.

»Ideen er at personer med stress og let til moderat depression i stedet for antidepressiva kan få ordineret en serie kulturoplevelser, der kan give dem livsmodet igen,« siger Alternativets sundhedsordfører Carolina Magdalene Maier.

Inspirationen kommer fra Sverige, hvor man i Helsingborg siden 2012 har gennemført et forsøg med kultur på recept. Her mødes patienter tre gange om ugen over godt et par måneder i grupper sammen med en kulturpædagog. Møderne foregår i forbindelse med kulturoplevelser, som man så drøfter bagefter.

»De foreløbige resultater har vist, at Kultur på recept kan fungere som en del af en rehabiliteringsproces,« lyder det på Region Skånes hjemmeside om forsøget, som for tiden er ved at blive evalueret. Samtidig overvejes det, at gøre forsøget permanent og brede det ud til resten af Skåne.

Carolina Magdalene Maier forventer, at lægerne skal vuredere patienten og udstede recepten, hvorefter en kultur-aktør skal overtage det videre forløb.

»Jeg forestiller mig en privat aktør eller en eller anden form for privat-offentligt samarbejde. Det kan både være en medarbejder i en kulturinstitution eller en udefra - der er jo allerede nogle steder, hvor man har erfaringer med musik-terapi særligt overfor demente,« siger hun. Der er ikke lagt op til at nogen kulturformer er bedre end andre, ligesom det både handler om at opleve og deltage.

»Og så er det jo vigtigt, at vi får dokumenteret virkningen og målt på effekten af projektet. Jeg håber da, at det kan lede til et permanent tilbud til patienterne,« siger Carolina Magdalene Maier.

Forsøget med Kultur på recept er et af Alternativets mærkesager. Det hænger sammen med partiets skepsis overfor de politiske værdier, der dikterer, at vi bare skal arbejde mere.

»Vi er skeptiske overfor udviklingen i samfundet, hvor stadigt flere får stress. I stedet for bare at få medicin, så man hurtigt kan komme tilbage til sit arbejde, vil vi gerne, at man får nogle andre livspåvirkninger, som kan åbne for nogle andre værdier end blot arbejde. På den måde tror vi, at hvis vi kan øge brugen af kunst og kultur, har det en positiv indflydelse på vores måde at se verden på,« lyder Caroline Magdalene Maier.

Alle partier undtagen Enhedslisten stod bag fordelingen af satspuljen til sundhed og ældre. I alt 874 millioner kroner blev fordelt, hvoraf de 470 millioner over fire år gik til en national handlingsplan for demens.