Kritikerforeninger danner fælles front: »Anmelderen er en uddøende race«

En ny paraplyorganisation, Forenede Kritikere, der samler seks kritikerforeninger, vil arbejde for at sikre anmelderiet og kunstkritikken bedre levevilkår. Foreningen besøgte onsdag kulturminister Mette Bock (LA).

»Det er som om, kultur er blevet væk i egne programmer og mediekanaler, og det sker i endnu højere grad nu, fordi anmeldelserne er på vej væk fra dagbladene og rykker over i netbaserede nichémedier,« siger Line Rosenvinge, bestyrelsesformand i Forenede Kritikere - en paraplyorganisation for seks anmelderforeninger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thyra Hilden

Den nye paraplyorganisation Forenede Kritikere, der samler seks anmelderforeninger, vil blænde op for en politisk samtale om kunstkritikken og anmelderiet og »fremme fagligt funderet formidling og kritik af kunst og kultur.« Tilsammen repræsenterer Forenede Kritikere over 250 professionelle kunst- og kulturskribenter i Danmark.

Samtidig vil organisationen gå til kulturministeren og Slots- og Kulturstyrelsen og byde ind i forhold til lovteksten til mediestøtten, så kritikken støttes mere direkte, siger bestyrelsesformand og kunstkritiker, Line Rosenvinge.

»Anmelderen er en uddøende race. Og udfordringen i disse år er at bevare en professionalisme, en uvildighed og en synlighed,« siger Line Rosenvinge.

»Organisationer som Danske Medier og de store publicister er meget stærke, men vi vil gerne arbejde for, at kunsten og kulturen - og ikke kun nyhedsformidling - er en del af lovteksten for mediestøtte.«

Line Rosenvinge lægger ikke skjul på, at der er brug for flere stemmer i anmelderiet, for fagligt funderet kunstkritik og samtalen om kunst og kultur er vigtigt for den almene dannelse og den demokratiske debat, pointerer hun.

»Samtalen om kunst og kultur bliver først rigtig interessant, når vi kan se, at eksperterne kan tale i forskellige retninger, og at selv fagkunskaben kan være uenig,« siger Line Rosenvinge.

Det ærgrer Line Rosenvinge og Forenede Kritikere, at kunst- og kulturkritikken forsvinder fra det brede mediebillede. Og at kritik er en bibeskæftigelse for de mange frem for en hovedbeskæftigelse for de få.

»Det er som om, kultur er blevet væk i egne programmer og mediekanaler, og det sker i endnu højere grad nu, fordi anmeldelserne er på vej væk fra dagbladene og rykker over i netbaserede nichémedier,« siger Line Rosenvinge:

»Vi synes, at det er vigtigt, at man lytter til eksperter, når vi skriver og taler om kunst og kultur. For vi har brug for erfaringsbaseret kritik. Hvis samtalen begynder med faglighed, hæver vi barren. Det fortjener kunsten.«