Kritik af kulturministeren for kontroversiel udnævnelse

»Yderst kritisabelt« og »højst udsædvanligt«. Sådan lyder nogle af reaktionerne, efter kulturminister Mette Bock har udpeget en ny bestyrelsesformand for landets næststørste teater.

Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA). Foto: Asger Ladefoged. Fold sammen
Læs mere

Når Henning Kærsgaard i udgangen af måneden stopper som direktør for Aarhus Teater efter otte år på posten, vil det ikke være et farvel til teatrets øverste ledelseslag. Kulturminister Mette Bock udnævnte for nylig Henning Kærgaard som ny bestyrelsesformand på selvsamme teater.

Flere medlemmer af Aarhus Teaters bestyrelse, formanden for Danske Teatres Fællesorganisation og formanden for foreningen for Danske Kulturbestyrelser er kritiske over for, at ministeren har udpeget den afgående direktør som bestyrelsesformand. Lignende sædehop forekommer jævnligt i det private erhvervsliv men er yderst usædvanlige i den statsstøttede del af dansk kulturliv.

»Jeg er chokeret over kulturministerens udpegning af Henning Kærsgaard som ny formand. Det er et yderst kritisabelt valg og principielt problematisk. Som bestyrelsesformand bliver det jo Henning Kærsgaards opgave at lede bestyrelsens arbejde med at føre tilsyn med, hvordan tilskudskroner bliver brugt. Beslutninger om teatrets drift er truffet flere år ud i fremtiden, så Henning Kærsgaard vil komme til at føre tilsyn med beslutninger, han selv har taget som direktør,« siger medlem af Aarhus Teaters bestyrelse, Jakob Højgård Jørgensen, der også er teaterchef for Teater Nordkraft.

»Man kan kun se udnævnelsen som fornuftig, hvis man anser bestyrelsen for at være en formsag og i bund og grund mener, at den er ligegyldig. Kulturministeren må have en opfattelse af, at det ikke er vigtigt, at en stor selvejende institution, der modtager mange statslige midler, har den sikring, at der både er en direktion og en bestyrelse, som på offentlighedens vegne holder øje med, at institutionen lever op til sit formål,« siger han.

Næstformand i Aarhus Teaters bestyrelse, Janicke Branth, undrer sig også over, at kulturministeren har valgt at beholde Henning Kærsgaard i teatrets øverste ledelseslag.

»Det er højst usædvanligt. Jeg mener ikke, at kulturministeren har taget den rigtige beslutning. Der er ingen tvivl om, at Henning Kærsgaard er en meget dygtig leder og har været virkelig god for Aarhus Teater, men på det principielle plan er jeg uenig i beslutningen,« siger Janicke Branth.

Hun er især er bekymret for om teatrets nye direktør, Allan Aagaard, vil få den fornødne plads til at lede teatret og finde sin egen stil, når hans forgænger sidder ved bordenden i bestyrelseslokalet.

»Men jeg har tillid til, at Henning Kærsgaard med sin professionalisme kan få det til at fungere. Det bliver dog ikke en mindre kompliceret opgave af, at teatrets sideordnede direktør, Trine Holm Thomsen, allerede har arbejdet tæt sammen med Henning Kærsgaard i en periode,« siger Janicke Branth.

Også formanden for Danske Teatres Fællesorganisationer, Kasper Wilton, kritiserer.

»Det er indiskutabelt, at udnævnelsen strider mod intentionerne i bekendtgørelsen til teaterloven,« siger Kasper Wilton med reference til en bekendtgørelse, der dikterer, at teaterchefer kan sidde på posten i otte år og derefter søge om fire år mere, mens bestyrelsesmedlemmer højst kan sidde i otte år.

»Bekendtgørelsen er lavet for at sikre fornyelse i dansk teaters øverste ledelseslag. Når man tager en mand, der har været teaterdirektør i otte år og derefter indsætter ham som bestyrelsesformand, så er det en udnævnelse, der peger i en anden retning,« mener Kasper Wilton, mens formanden for foreningen for Danske Kulturbestyrelser, Rasmus Adrian, mener, at det som hovedregel er en fordel, at en bestyrelsesformand er uafhængig.

»En af formandens vigtigste funktioner er at sikre, at bestyrelsesmedlemmernes viden, synspunkter og vurderinger bredt og åbent inddrages i bestyrelsens arbejde. Det er en opgave, der kan være vanskelig at løfte for en formand med særlige interesser i forhold til den pågældende institution,« siger Rasmus Adrian.

Hovedpersonen selv havde ingen betænkeligheder ved at takke ja til posten.

»Jeg er professionel og sidder i mange bestyrelser. Jeg kender pladsen som formand og grænsen mellem bestyrelse og direktion. Jeg kan ikke få øje på, at det skulle være problematisk. Jeg mener, at de kritiske røster ser spøgelser,« siger Henning Kærsgaard.