Konservative vil have nye regler for DRs bestyrelse

Fremtidige medlemmer skal have medierfaring og tættere kontakt til de poltiske partier. Desuden skal der udpeges to professionelle bestyrelsesmedlemmer, foreslår partiet. Professor advarer mod at opstille krav, der er svære at opfylde i praksis.

»Det virker mest, som om man udpeger nogen, man gerne vil belønne,« siger den konservative mewdieordfører, Naser Khader, der bl.a. foreslår strammere regler for partiernes indstilling af medlemmer til DRs bestyrelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sarah Christine Nørgaard

DRs bestyrelse har svigtet, bl.a. i de seneste sager om ekstravagante fratrædelsesordninger. Det mener Det Konservative Folkeparti og foreslår strammere regler for udpegning af bestyrelsesmedlemmer i DR.

»Det virker mest, som om man udpeger nogen, man gerne vil belønne. Men det er ikke at tage bestyrelsearbejdet alvorligt i en så stor og betydningsfuld virksomhed som DR,« siger medieordfører Naser Khader.

DRs bestyrelse består i dag af 11 medlemmer med Michael Christiansen i spidsen. Formanden og to medlemmer er udpeget af kulturministeren, de seks største partier i Folketinget udpeger hver ét medlem, og to er medarbejderrepræsentanter.

Fremover skal der også være seks medlemmer udpeget af partierne, men under nogle helt faste kriterier, mener De Konservative.

»Man skal dels have medieerfaring og visioner for public service og DRs rolle, og dels have tætte forbindelser til det parti, der udpeger en,« siger Naser Khader.

»Det, der er gået galt på det seneste, er jo, at vi har manglet dialog med bestyrelsen, så medlemmerne har haft svært ved at tyde de politiske ønsker, og vi ved heller ikke, hvad de går og tænker.«

De Konservative foreslår også, at der fremover skal være to professionelle bestyrelsesmedlemmer, som ikke er politisk udpeget.

»I dag udpeger kulturministeren udover formanden to medlemmer. Men det jo også en politisk udpegning. Vi ønsker to professionelle medlemmer med både medie- og bestyrelseserfaring, som kan give en stærk formand modspil,« siger Naser Khader, der vil lade det være op til en politisk diskussion, hvordan de to medlemmer så skal udpeges.

Professor i organisations- og ledelsesteori, Steen Hildebrandt, finder det især afgørende, at de politisk udpegede medlemmer har en »tæt, klar forbindelse« til de pågældende partier.

»Det skal være mennesker, som klart og entydigt kan repræsentere partilinjen,« siger han.

Han er enig med Naser Khader i, at nogle af de nuværende medlemmer »måske ikke er blevet udpeget med tilstrækkeligt stor omhu.«

»Én ting er, at de skal repræsentere partierne. Noget andet er, om personen er egnet til at sidde i bestyrelsen for en virksomhed som DR med tusindvis af ansatte,« siger han.

Han mener imidlertid ikke, det nytter at opstille kriterier om, at de skal have »medieerfaring« eller være »professioelle«, fordi så løst formulerede krav kan være svære at opfylde.

»Det kan godt være, man skal have nogle nye måder at vælge bestyrelsesmedlemmer på, men man skal være omhyggelig med at formulere krav, der er til at arbejde med i praksis,« siger han.

Venstres medieordfører, Britt Bager, er helt enig i, at der behov for, at partierne ser nærmere på, hvem de sætter i DRs bestyrelse.

»Bestyrelsen er jo tænkt som politikernes kontrolorgan i DR, og sådan synes jeg ikke, den fungerer nu,« siger hun.

Venstre har endnu ikke lagt sig fast på en ny model, og Britt Bager ser gerne, at man benytter lejligheden til helt at nytænke bestyrelsens rolle og sammensætning.

»Jeg er åben over for Naser Khaders forslag, men jeg tror ikke, det er gjort med at finde nogen med medieerfaring. Erfaringen viser, at når folk først er trådt ind, bliver de let ét med huset og tankegangen i DR og mindre den kontrolinstans, jeg kunne ønske,« siger hun.

Også Socialdemkratiets medieordfører, Mogens Jensen, og Dansk Folkepartis Morten Marinus er positive over for at gentænke DR-bestyrelsens sammensætning og opgaver.

»Men det er helt afgørende at fastholde, at det er partierne – forstået som Folketinget – der udpeger bestyrelsen, så vi sikrer den folkelige, demokratiske kontrol, herunder at DR har den pluralisme, som en public service institution skal have,« siger Mogens Jensen.

Morten Marinus finder det især vigtigt, at der sættes mere faste rammer for bestyrelsesmedlemmernes arbejde.

»Vi synes, bestyrelsen ofte har været fraværende i debatten, senest bestyrelsesformand Michael Christiansen i sagen om mangfoldighedskonsulenten,« siger han.

»Men også i forhold til at stå på mål for de fejl og mangler, der har været i opfyldelsen af public service forpligtelserne i det seneste medieforlig. Der har bestyrelsen sovet i timen. Vi må se i øjnene, at de seneste år har det ikke været bestyrelsen, der har været toneangivende. Det har faktisk været ledelsen og måske også bestyrelsesformanden, der har leget kispus med bestyrelsen.«