Kom og spil klassisk

I weekenden den 14. og 15. april afholdes Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence for børn og unge under 17 år. |  PDF: Hent en tilmeldingskupon her

Har du lyst til at være med i konkurrencen og har du fået undervisning på dit instrument i mindst 2 år, kan du indstille dig på tilmeldingskupon.

Blandt de rettidigt indsendte tilmeldinger vil bedømmelsesudvalget udtage de 100 elever, der kan deltage i konkurrencen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Bedømmelsesudvalget har helt frie hænder til at fordele 1., 2. og 3. præmier i det antal, det finder rigtigt, ligesom bemærkelsesværdige præstationer kan belønnes med guldmedalje. Desuden bestemmer udvalget, hvilken deltager der skal have Berlingske Tidendes talentpris på 10.000 kr.

Præmierne vil blive overrakt ved en koncert i Tivolis koncertsal mandag 14. maj.

REGLER FOR DELTAGELSE BERLINGSKE TIDENDES

KLASSISKE MUSIKKONKURRENCE

Hvem kan indstille sig?

Alle, der ved udgangen af april måned endnu ikke er fyldt 17 år, og som i mindst 2 år har fået undervisning på det pågældende instrument hos en musikpædagog.

En musikpædagog kan dog maximalt indstille 2 elever til konkurrencen.

Indstilling til konkurrencen sker ved indsendelse af tilmeldingsblanket.

Blandt de rettidigt indsendte kuponer vil bedømmelsesudvalget udtage de elever, der kan deltage i konkurrencen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Bedømmelsesudvalgets afgørelse vil blive meddelt eleverne ultimo marts.

Man kan kun deltage med ét instrument - enten solo eller i samspil med andre. Ved samspil bedømmes helhedspræstationen. Deltagere, der ved en tidligere konkurrence har opnået guldmedalje, kan ikke indstilles igen.

Akkompagnement

Deltagerne sørger selv for evt. akkompagnatør, for hvem der ikke gælder nogen aldersgrænse.

Medvirken som akkompagnatør forhindrer ikke egen deltagelse i konkurrencen.

Instrumenter

Alle normalt anvendte musikinstrumenter accepteres (dog ikke instrumenter, der ad elektronisk eller mekanisk vej har fabriksfremstillede melodier, rytmer, akkorder eller klange, som f.eks. elektrisk orgel, harmonika med standardbas o.lign.)

Deltagere på klaver kan benytte Musikkonservatoriets instrument. Øvrige instrumenter kan ikke lånes.

Præmiering

Berlingske Tidendes Klassiske Musikkonkurrence har ikke til formål at kåre "den bedste", men skal opmuntre de helt unge musikelever til at finde musikglæden også i det målbevidste arbejde på stadig større kunnen.

Derfor har bedømmelsesudvalget helt frie hænder - også med hensyn til antal præmier. Udover 1., 2. og 3.præmier kan udvalget belønne bemærkelsesværdige præstationer med guldmedalje eller konkurrencens talentpræmie på 10.000 kr. Ikke-præmierede deltagere modtager et diplom.

Bedømmelsesudvalget består af pianisten, professor John Damgaard, violinisten, kgl. kapelmusikus Michael Malmgreen, solofløjtenist i Danmarks Radios Synfoniorkester Toke Lund Christiansen, pianisten, docent v. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Bohumila Jedlickowa, trompetisten, kgl. kapelmusikus Ketil Christensen og cellist i Danmarks Radios Symfoniorkester Henrik Brendstrup.

Der spilles et kortere værk

Det er ønskeligt (men ikke et krav), at deltagerne allerede på tilmeldingstidspunktet meddeler, hvilket værk - af max. 5 min. varighed - der ønskes fremført.

Hvis den pågældende rubrik på kuponen ikke er udfyldt, må deltageren på konkurrencedagen medbringe en seddel med komponist og komposition, som afleveres til bedømmelsesudvalget.

Mødetidspunkt

Alle deltagere vil i god tid inden konkurrencen få skriftlig besked om mødetidspunkt. Den tildelte mødetid kan ikke ændres.

Yderligere oplysninger:musikkonkurrence@berlingske.dk