Københavns Kommune ind i sagen om nyt filmhus

Et nyt filmhus i København kom i denne uge et skridt nærmere realisering, da Kultur- og Fritidsudvalget sagde ja til at se på, hvordan kommunen kan hjælpe med at etablere Screen Base Copenhagen.

Biografen Vester Vov Vov skal efter planen være en væsentlig del af Screen Base Copenhagen. Fold sammen
Læs mere

København skal have et levende filmmiljø og et kulturelt mødested for publikum indenfor film, gaming og media.

Det er grundtanken bag idéen om et nyt filmhus i hovedstaden, som bl.a. Den københavnske filmfond, de københavnske filmfestivaler og Det Danske Filmværksted tidligere i år gik sammen om.  Filmhuset skal hedde Screen Base Copenhagen og det skal, hvis det står til aktørerne, ligge i den bygning, der tidligere husede Københavns Museum, på Vesterbrogade 59. Dels fordi bygningens karakteristika gør, at man kan skabe ekstra meget synlighed om filmmiljøet og dermed tiltrække publikum, dels fordi biografen Vester Vov-Vov ligger lige overfor og på den måde kan fungere som en vigtig samarbejdspartner i forhold til bl.a. filmvisninger.

Så langt, så godt. Idéerne er der, men hvad med de penge, som det vil koste at gøre det tidligere museum til filmhus?

Den udfordring er parterne bag Screen Base Copenhagen kommet et lille skridt nærmere en løsning på, da Kultur- og Fritidsudvalget i Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune i denne uge satte spørgsmålet om filmhusets fremtid på dagsordenen.

Medlem af udvalget, Michael Gatten (Rad. V), foreslog, at Kultur- og Fritidsudvalget sammen med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Region Hovedstaden og en række øvrige relevante parter skal se på, hvordan kommunen kan medvirke til at etablere Screen Base Copenhagen. Samt udarbejde et overslag over, hvad det vil koste.

Et enigt kultur- og fritidsudvalg stemte ja til forslaget.

Vi skal bide Berlin og London i haserne

”Det er ekstremt vigtigt, at vi skaber de rammer, der skal til for at udvikle talenterne indenfor filmbranchen, og gør alt, hvad vi kan for at København kan komme op i top 3 i filmbranchen i Europa og bide byer som Berlin og London i haserne. Vi har nogle helt unikke aktører indenfor filmbranchen i Danmark - det potentiale skal vi udnytte, og det kan vi med Screen Base Copenhagen,” siger Michael Gatten.

”Det er fantastisk, hvordan København er rykket på eksempelvis gastronomi. Vi skal – og kan – gøre det samme med film,” siger han.

Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) er også meget begejstret for idéen om et filmhus i København og ikke mindst for, at den kommunale indflydelse på dets fremtid ikke kun ligger i Kultur- og Fritidsforvaltningens regi.

”Screen Base Copenhagen” er ikke bare filmvisninger eller talentudvikling indenfor filmbranchen, det handler bl.a. også om nye arbejdspladser, så det giver god mening, at så mange relevante parter som muligt bliver inddraget,” siger Carl Christian Ebbesen.

Seks millioner kroner

Screen Base Copenhagen har regnet på tallene og nået frem til, at der er brug for støtte på seks millioner kroner til at gøre bygningen på Vesterbrogade 59 klar til at huse et filmhus.

Om det er det beløb, der står på ansøgningsskemaet, når Borgerrepræsentationen til foråret skal afgøre, om kommunen vil støtte projektet eller ej, er dog ikke afgjort endnu.

”Det er muligt, at for eksempel Region Hovedstaden vil smide penge i projektet. Det kan også være, at en af parterne i Screen Base Copenhagen skaffer en investor, og så bliver det beløb, kommunen vil skulle støtte med, jo lavere,” siger Carl Christian Ebbesen.

Det er ikke et krav for Screen Base Copenhagens etablering, at Københavns Kommune træder til med hverken bistand eller en økonomisk håndsrækning, men ifølge Michael Gatten er det naturligt.

”Jeg synes, at vi har en forpligtelse til at bakke op om et projekt som det her. Også fordi kreativ vækst er et indsatsområde for kommunen,” siger han.