Københavnerskole graver i sin nationalsocialistiske fortid

Mange af Sankt Petri Skoles lærere var under besættelsen medlemmer af det tyske nazistparti, og de jødiske elever blev mobbet ud. Forholdene blev fortiet, men nu ønsker skolen fortiden fuldt belyst og har nedsat en kommission.

Maleri af skolens leder H. W. Praetorius på Sankt Petri-skolens kontor. Praetorius var under krigen lærer på skolen og siden leder af skolen. Han havde været medlem af det tyske naziparti og skrev festskriftet om skolens historie i 1975. Heri stod intet om skolens forhold til nazismen eller hans eget partimedlemskab. Fold sammen
Læs mere