Kirsten Thorup i Reception

Tidsskriftet Reception, der har til huse på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, har netop udsendt et temanummer om Kirsten Thorups forfatterskab.

Her kan man læse universitære analyser af vigtige værker som »Love from Trieste« og »Bonsai«, forfatterkollegaen Jette Drewsen skriver om sit personlige indtryk af Thorups seneste roman »Førkrigstid« fra 2006, og endelig er Kirsten Thorup også selv i høj grad på banen. Der bringes nemlig et langt interview med hende under titlen »Sproget er mine øjne. Formen er min lidenskab«, og et forstudie, hun skrev til »Førkrigstid«, bliver optrykt. Så der er virkelig noget at hente for de interesserede. Med en solidarisk gestus anbefaler redaktionen i sin leder også det seneste nummer af det århusianske litteraturtidsskrift Passage, som minsandten også var et temanummer om Kirsten Thorups forfatterskab. ngh