»Kan I huske den vinter, vi gik på søerne?« vil de spørge hinanden om ti år, og svaret vil være ja